Dr. Nikolla Nika – Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës

 
I diplomuar për Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, Dr. Nikolla Nika ka një eksperiencë të gjatë në fushën e ndërtimeve civile industriale dhe në botën akademike. Ai ka përfunduar edhe studimet për Inxhinieri Elektrike po në Universitetin e Tiranës, ndërsa në vitin 1997 ka përfunduar specializimin në Universitetin Politeknik të Athinës për problemet e aderancës beton-hekur.

Profesor Nikolla Nika ka punuar për një kohë të gjatë në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku ka dhënë leksione dhe seminare në lëndët e rezistencës së materialeve, mekanikës teorike, teorisë së elasticitetit, teorinë e modelimit të strukturave të ndërtimit etj. Ka kryer shumë studime në fushën e optimizimit të strukturave, eksperimentimit, tenzometrisë, fotoelasticitetit dhe në strukturat hapësinore, ndërsa ka punuar si inxhinier në profesion të lirë duke kontribuar me ekspertizën e tij në mjaft projekte të rëndësishme.

 
 
 
 
 

Dr. Elton Domnori – Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Dr. Elton Domnori kreu studimet e larta pranë Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Itali. Në vitin 2012 përfundoi studimet e doktoraturës në Computer Engineering and Science.

Pas një eksperience si zhvillues software te Kion/CINECA, Dr. Domnori që nga viti 2012 ka punuar si lektor në universitete të ndryshme në Shqipëri.

Së fundmi mban pozicionin e zv. Dekanit pranë fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT, Universiteti Metropolitan Tirana. Fushat kryesore të punës dhe kërkimit janë optimizimet e gjuhëve të programimit, sistemet e menaxhimit të të dhënave si dhe sistemet e shpërndara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gëzim Karapici – Përgjegjësi Departamentit të Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici ka përfunduar studimet për Inxhinieri Elektrike në vitin 1967, ndërsa katër vite më vonë nisi karrierën akademike në Katedrën e Centraleve Elektrike në Fakultetin e Inxhinierisë. Në vitet 1979-1982 ka kryer studimet pasuniversitare në Milano në fushën e automatikës dhe sistemeve elektronergjetike.

Profesor Karapici është themelues dhe drejtuesi i parë i Katedrës së Automatikës në vitin 1985. Në vitet 1989-1991 ushtroi detyrën e Dekanit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike në Universitetin e Tiranës, ndërsa në vitet 1991-1995 mbajti detyrën e Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës. Gjatë kësaj periudhe, profesor Karapici ishte edhe Kryetar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Shqiptare, anëtar i Konferencës së Rektorëve Europianë (CRE) dhe anëtar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve të Medheut (CUM). Në vitin 2003 u rizgjodh Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike në Universitetin Politeknik. Këtë detyrë e mbajti deri në vitin 2005, kur u zgjodh Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nga viti 2005 deri në vitin 2009 ka qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë dhe nënkryetar i Komisionit për Edukimin dhe Median.

Prof. Dr. Gëzim Karapici është autor dhe bashkëautor i shumë teksteve universitare dhe dhjetëra artikujsh e referatesh shkencore në fushën e automatikës dhe elektronikës. Ka një kontribut të vyer në reformimin e sistemit universitar shqiptar në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës.

 
 
 
 
 

Prof. Asoc. Dr. Sopot Cama – Përgjegjës Departamenti Informatikë Ekonomike, Fakulteti i Ekonomisë

 
Me një eksperiencë shumëvjeçare në botën akademike, Prof. Asoc. Dr. Sopot Cama mban pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Informatikës Ekonomike, ndërsa më parë ka qenë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana. Profesor Cama ka fituar titujt akademikë “Doktor i Shkencave Ekonomike” dhe “Asistent Profesor”, akorduar nga Universiteti i Tiranës.

Nga viti 1970 deri në vitin 1997 ka qenë pjesë e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, me një angazhim të gjerë si pedagog, Përgjegjës Katedre, Përgjegjës i Departamentit të Ekonomiksit dhe pjesëtar i grupit të punës për formatimin e Fakultetit të Ekonomisë. Profesor Cama ka qenë pjesë edhe e IFDC, projektit të qeverisë së SHBA për zhvillimin e agrobiznesit, si edhe ka kryer kualifikime në “Instituto Commercio” Estero në Romë dhe në Bari.

Është autor dhe bashkëautor i shumë teksteve mësimore dhe akademike, si “Ekonomia politike e Kapitalizmit” (1982), “Njohuri ekonomike” (1988), “Ekonomi politike” (2009), “Hyrje në ekonomi: Cikël leksionesh” (2013). Gjithashtu ka kryer shumë studime në fushën e bujqësisë, eksporteve, industrive ushqimore etj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pjetër Ndreca – Përgjegjës i Departamentit të Financës, Fakulteti i Ekonomisë

 
Dr. Pjetër Ndreca ka përfunduar studimet për financë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa ka fituar edhe gradën Doktor i Shkencave në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit. Profesor Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka mbajtur poste drejtuese në institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme apo Ministria e Financave.

Ai ka një sërë certifikimesh, ndër të cilat “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” apo “Trajner i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik”. Profesor Ndreca është autor dhe bashkëautor i rreth 30 artikujsh shkencorë të botuara brenda dhe jashtë vendit.

Në vitet 2014-2017, Dr. Ndreca ka qenë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në Kolegjin Universitar të Biznesit. Më pas, në vitet 2017-2019 ka drejtuar Departamentin e Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë në KUB. Prej vitit 2019 mban detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Financës dhe Zëvendës Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana.
 
 
 
 
 

Dr. Roland Subashi – Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit, Fakulteti i Ekonomisë

 
I diplomuar në Ekonomi në “International University” në Kuala Lumpur të Malajzisë, Dr. Roland Subashi ka një karrierë të gjatë në sistemin bankar dhe në botën akademike. Pas përfundimit të studimeve bachelor, ai ka kryer studimet master në Universitetin e Tiranës dhe në Nebraska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më pas në vitin 2015 ka përfunduar doktoraturën në Universitetin e Tiranës.

Dr. Subashi ka qenë pjesë e “Bankës Ndërkombëtare Tregtare”, e “Credit Bank of Albania”, “Veneto Bank” dhe “United Bank of Albania”. Gjithashtu ka punuar edhe në administratën publike, ku ka mbajtur detyrën e Zëvendësdrejtorit dhe të Drejtorit të Departamentit të Inspektimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave si dhe në Ministrinë e Financave. Nga viti 2008 ka qenë pedagog i jashtëm në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, ndërsa prej shtatorit 2019 është pjesë e Universitetit Metropolitan Tirana, ku mban detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Shkencave të Administrimit. Ka kryer një sërë trajnimesh brenda dhe jashtë vendit, si në Zvicër, Luksemburg, Austri, SHBA, Francë apo Itali në fushën e financës dhe teknologjisë.