Dr. Nikolla Nika – Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës

 
I diplomuar për Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, Dr. Nikolla Nika ka një eksperiencë të gjatë në fushën e ndërtimeve civile industriale dhe në botën akademike. Ai ka përfunduar edhe studimet për Inxhinieri Elektrike po në Universitetin e Tiranës, ndërsa në vitin 1997 ka përfunduar specializimin në Universitetin Politeknik të Athinës për problemet e aderancës beton-hekur.

Profesor Nikolla Nika ka punuar për një kohë të gjatë në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku ka dhënë leksione dhe seminare në lëndët e rezistencës së materialeve, mekanikës teorike, teorisë së elasticitetit, teorinë e modelimit të strukturave të ndërtimit etj. Ka kryer shumë studime në fushën e optimizimit të strukturave, eksperimentimit, tenzometrisë, fotoelasticitetit dhe në strukturat hapësinore, ndërsa ka punuar si inxhinier në profesion të lirë duke kontribuar me ekspertizën e tij në mjaft projekte të rëndësishme.

 
 
 
 
 

Dr. Mustafa Şimşek – Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Dr. Mustafa Şimşek ka përfunduar studimet në Inxhinieri Kompjuterike, ndërsa ka mbrojtur doktoraturën në “International Blacksea University” në Gjeorgji në fushën e Shkencave Kompjuterike.

Ai ka një eksperiencë të gjerë si profesionist në fushën e inxhinierisë kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit, gjithashtu edhe si akademik. Është angazhuar si kërkues shkencor në “Zurich University of Technology” në Zvicër, si edhe ka mbajtur detyrën e Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë në “International Ataturk Alatoo University” në Kirgistan. Në vazhdim, Dr. Şimşek ka qenë pjesë e “Fatih University” në Stamboll, ku ka mbajtur edhe detyrën e Nëndrejtorit të Shkollës Teknike në këtë institucion.

Prej vitit 2017 është pjesë e Universitetit “Metropolitan Tirana” si Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike. Fusha e tij e eskpertizës përfshin arkitekturën e kompjuterëve, gjuhët e programimit, algoritmet, teknologjitë e rrjetave, teknologjitë mobile etj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Asoc. Dr. Ali Uzer – Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Elektrike, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Dr. Ali Uzer është Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Elektrike në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe IT në Universitetin “Metropolitan Tirana”. Ai ka një eksperiencë të gjerë akademike në disa universitete të huaja, si Universiteti “Gaziantep”, Universiteti “Mustafa Kemal” dhe Universiteti “Fatih” në Turqi, si edhe në “Regent University” në Gana.

Profesor Uzer ka përfunduar doktoraturën në Universitetin “Gaziantep”. Ai është i specializuar në makineritë elektrike, teorinë e valëve elektromagnetike, teorinë e cirkuiteve, në sinjale dhe sisteme dixhitale apo analoge etj. Është autor i mbi dhjetë punimeve shkencore në fushën e inxhinierisë elektrike dhe ka mbajtur disa konferenca dhe seminare ndërkombëtare.
 
 
 
 
 

Dr. Dritan Osmani – Përgjegjës Departamenti Informatikë Ekonomike, Fakulteti i Ekonomisë

 
Dr. Dritan Osmani është diplomuar fillimisht në Fakultetin e Gjeologji Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës, ndërsa më pas ka zhvilluar studimet master në Universitetin e Kaiserslautern në Gjermani. Në vitin 2009 ka përfunduar doktoraturën në Universitetin e Hamburgut.

Dr. Osmani është angazhuar si kërkues shkencor dhe pedagog në disa universitete brenda dhe jashtë vendit, duke nisur që nga Universiteti Politeknik i Tiranës, “Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing” në Gjermani, në Universitetin e Hamburgut dhe në Universitetin “Rovira i Virgili” në Spanjë.

Prej vitit 2017 është pjesë e Universitetit “Metropolitan Tirana”. Aktualisht ushtron detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Informatikës Ekonomike në Fakultetin e Ekonomisë. Dr. Dritan Osmani është autor i shumë punimeve në fushën e ekonomisë, statistikës dhe aplikimeve kompjuterike të botuara në revista prestigjioze shkencore ndërkombëtare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pjetër Ndreca – Përgjegjës i Departamentit të Financës, Fakulteti i Ekonomisë

 
Dr. Pjetër Ndreca ka përfunduar studimet për financë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa ka fituar edhe gradën Doktor i Shkencave në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit. Profesor Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka mbajtur poste drejtuese në institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme apo Ministria e Financave.

Ai ka një sërë certifikimesh, ndër të cilat “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” apo “Trajner i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik”. Profesor Ndreca është autor dhe bashkëautor i rreth 30 artikujsh shkencorë të botuara brenda dhe jashtë vendit.

Në vitet 2014-2017, Dr. Ndreca ka qenë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në Kolegjin Universitar të Biznesit. Më pas, në vitet 2017-2019 ka drejtuar Departamentin e Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë në KUB. Prej vitit 2019 mban detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Financës dhe Zëvendës Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana.
 
 
 
 
 

Dr. Roland Subashi – Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit, Fakulteti i Ekonomisë

 
I diplomuar në Ekonomi në “International University” në Kuala Lumpur të Malajzisë, Dr. Roland Subashi ka një karrierë të gjatë në sistemin bankar dhe në botën akademike. Pas përfundimit të studimeve bachelor, ai ka kryer studimet master në Universitetin e Tiranës dhe në Nebraska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më pas në vitin 2015 ka përfunduar doktoraturën në Universitetin e Tiranës.

Dr. Subashi ka qenë pjesë e “Bankës Ndërkombëtare Tregtare”, e “Credit Bank of Albania”, “Veneto Bank” dhe “United Bank of Albania”. Gjithashtu ka punuar edhe në administratën publike, ku ka mbajtur detyrën e Zëvendësdrejtorit dhe të Drejtorit të Departamentit të Inspektimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave si dhe në Ministrinë e Financave. Nga viti 2008 ka qenë pedagog i jashtëm në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, ndërsa prej shtatorit 2019 është pjesë e Universitetit Metropolitan Tirana, ku mban detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Shkencave të Administrimit. Ka kryer një sërë trajnimesh brenda dhe jashtë vendit, si në Zvicër, Luksemburg, Austri, SHBA, Francë apo Itali në fushën e financës dhe teknologjisë.