Prof. Asoc. Dr. Emre Çeçen – Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës

 
Prof. Asoc. Dr. Emre Çeçen është diplomuar për Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin Teknik të Stambollit. Ai ka përfunduar doktoraturën po në këtë universitet në vitin 2007, ndërsa ka marrë pjesë në shumë projekte infrastrukturore në qytetin e Stambollit.

Emre Çeçen ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, fillimisht në “Istanbul Kültür University”. Më pas, ai ka mbajtur detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin “Metropolitan Tirana”, ndërsa aktualisht është Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës.

Prof. Asoc. Dr. Emre Çeçen është i specializuar në inxhinierinë gjeoteknike dhe është autor i shumë studimeve shkencore në lidhje me aplikimet e analizave numerike në mekanikën e tokës, inxhinierinë gjeotektike, cilësinë e dherave, themelet, stabilitetin e pjerrësisë, lëvizjet e induktuara të tokës etj. Ai ka udhëhequr edhe shumë tema doktoraturash gjatë aktiviteti të tij akademik në Stamboll, si dhe ka qenë pjesë e disa konferencave ndërkombëtare në fushën e inxhinierisë së ndërtimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Asoc. Dr. Ligor Nikolla – Dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe IT

 
Prof. Asoc. Dr. Ligor Nikolla është diplomuar fillimisht në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, duke marrë titullin “Matematikan”, për të vijuar më pas studimet e avancuara master në “Pierre and Marie Curie University”, Paris 6 në Francë në vitet 1984-1985. Po ashtu në Francë ka kryer edhe studimet doktorale në “Joseph Fourier University”, Grenoble I, në fushën e matematikës.

Profesor Nikolla e ka nisur karrierën akademike në vitin 1991 në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Departamentin e Matematikës dhe Informatikës. Më pas ka mbajtur pozicione si Përgjegjës i Departamentit të Mësimdhënies në Distancë, Zëvendës Dekan i Fakultetit të Edukimit në vitet 2008-2009; Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë Matematike në vitet 2009-2014; Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Matematikë dhe Inxhinierisë Fizike në UPT në vitet 2014-2021 dhe prej vitit 2021 mban pozicionin e Dekanit të Shkencave Kompjuterike dhe IT në Universitetin Metropolitan Tirana.

Është autor dhe bashkëautor i më shumë se dymbëdhjetë teksteve akademike dhe mësimore në fushën e inxhinierisë matematike, inxhinierisë elektrike, matematikës së aplikuar, analizës matematike etj. Fushat e tij të interesit përfshijnë analizën dhe filtrat numerikë, metodat e valës dhe operatorët Schrodinger. Zotëron gjuhën frënge, angleze, italiane, maqedone dhe ruse.

 
 
 
 
 

Dr. Pjetër Ndreca – Dekan i Fakultetit të Ekonomisë

 
Dr. Pjetër Ndreca ka përfunduar studimet për financë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa ka fituar edhe gradën Doktor i Shkencave në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit. Profesor Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka mbajtur poste drejtuese në institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme apo Ministria e Financave.

Ai ka një sërë certifikimesh, ndër të cilat “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” apo “Trajner i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik”. Profesor Ndreca është autor dhe bashkëautor i rreth 30 artikujsh shkencorë të botuara brenda dhe jashtë vendit.

Në vitet 2014-2017, Dr. Ndreca ka qenë Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në Kolegjin Universitar të Biznesit. Më pas, në vitet 2017-2019 ka drejtuar Departamentin e Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë në KUB. Nga viti 2019 deri në vitin 2021 mbajti detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Financës dhe Zëvendës Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana dhe prej tetorit 2021 është emëruar Dekan i Fakultetit të Ekonomisë në UMT.