Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho - Zv. Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana

 
Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho është diplomuar në Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, me specialitet ndërtimet civile dhe industriale. Ai është “Doktor Shkencash” prej vitit 1985 dhe “Profesor i Asociuar” prej vitit 1999.

Për më shumë se dy dekada ka qenë pjesë e Katedrës së Gjeometrisë në Universitetin e Tiranës. Në vazhdim ka qenë Zëvendës Dekan dhe më pas Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës, Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës në “Albanian University” dhe më pas Zv. Rektor në Universitetin “Metropolitan Tirana”.

Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho ka drejtuar dhe ka marrë pjesë në zhvillimin e shumë projekteve me rëndësi strategjike për vendin, si hapja dhe ndërtimi i rrugëve Hani i Hotit – Vermosh, Bajram Curri – Valbonë, Bajram Curri – Fierzë, hapja e rrugëve të brendshme në hidrocentralin e Fierzës, hapja e rrugës Elbasan Shpat etj.

Ka zhvilluar punë kërkimore shkencore përmes projekteve "Tempus" dhe "Interek 2" në Universitetin e Firences dhe Universitetin Politektik të Barit. Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve akademike në fushën e gjeometrisë deskriptive dhe vizatimit teknik, si edhe ka hartuar kurrikulat e programeve të ndryshme akademike në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës.