Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho - Zv. Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana

 
Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho është diplomuar në Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, me specialitet ndërtimet civile dhe industriale. Ai është “Doktor Shkencash” prej vitit 1985 dhe “Profesor i Asociuar” prej vitit 1999.

Për më shumë se dy dekada ka qenë pjesë e Katedrës së Gjeometrisë në Universitetin e Tiranës. Në vazhdim ka qenë Zëvendës Dekan dhe më pas Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës, Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës në “Albanian University” dhe më pas Zv. Rektor në Universitetin “Metropolitan Tirana”.

Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho ka drejtuar dhe ka marrë pjesë në zhvillimin e shumë projekteve me rëndësi strategjike për vendin, si hapja dhe ndërtimi i rrugëve Hani i Hotit – Vermosh, Bajram Curri – Valbonë, Bajram Curri – Fierzë, hapja e rrugëve të brendshme në hidrocentralin e Fierzës, hapja e rrugës Elbasan Shpat etj.

Ka zhvilluar punë kërkimore shkencore përmes projekteve "Tempus" dhe "Interek 2" në Universitetin e Firences dhe Universitetin Politektik të Barit. Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve akademike në fushën e gjeometrisë deskriptive dhe vizatimit teknik, si edhe ka hartuar kurrikulat e programeve të ndryshme akademike në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës.
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Nikolla Civici – Zv. Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana

 
Prof. Dr. Nikolla Civici ka përfunduar studimet për Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dhe më pas ka kryer specializim në Kimi Analitike. Në vitin 1997 ka marrë gradën “Doktor i Shkencave”, ndërsa në vitin 2001 titullin “Profesor” nga Universiteti i Tiranës.

Prof. Dr. Civici ka një eksperiencë të gjerë pune në institute të ndryshme, si përgjegjës në Laboratorin e Gazit në Sektorin Shkencor të Përpunimit të Naftës, fizikan në Departamentin e Radiometrisë, Përgjegjës i Departamentit të Metodave Analitike Instrumentale, Drejtor i Institutit të Fizikës Bërthamore të Zbatuar etj. Gjithashtu, profesor Civici ka pasur një angazhim të vazhdueshëm në botën akademike, në Fakultetin e Mjekësisë dhe Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës.

Ka kryer një sërë trajnimesh jashtë vendit në fushën e fizikës bërthamore, të floureshencës, rrezeve X dhe sistemeve portabël XRF si në Austri, Belgjikë, Angli, Gjermani, Itali, Greqi etj. Është autor i disa teksteve akademike, i 48 artikujve shkencorë, i 60 botimeve proceedings dhe 38 referimesh dhe afishimesh në konferenca të ndryshme shkencore.

Ka qenë anëtar i Këshillit Shkencor të IFB dhe anëtar i Komisionit të Metrologjisë. Prej vitit 2019, mban detyrën e Zv.Rektorit në Universitetin “Metropolitan Tirana”.