Prof. Dr. Gëzim Karapici – Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici ka përfunduar studimet për Inxhinieri Elektrike në vitin 1967, ndërsa katër vite më vonë nisi karrierën akademike në Katedrën e Centraleve Elektrike në Fakultetin eInxhinierisë. Në vitet 1979-1982 ka kryer studimet pasuniversitare në Milano në fushën e automatikës dhe sistemeve elektronergjetike.

Profesor Karapici është themelues dhe drejtuesi i parë i Katedrës së Automatikës në vitin 1985. Në vitet 1989-1991 ushtroi detyrën e Dekanit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike në Universitetin eTiranës, ndërsa në vitet 1991-1995 mbajti detyrën e Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës.Gjatë kësaj periudhe, profesor Karapici ishte edhe Kryetar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Shqiptare, anëtar i Konferencës së Rektorëve Europianë (CRE) dhe anëtar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve të Medheut (CUM).

Në vitin 2003 u rizgjodh Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike në Universitetin Politeknik. Këtë detyrë e mbajti deri në vitin 2005, kur u zgjodh Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nga viti 2005 deri në vitin 2009 ka qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë dhe nënkryetar i Komisionit për Edukimin dhe Median.

Në vitin 2011, Prof. Dr. Gëzim Karapici mori detyrën e Rektorit të Universitetit Metropolitan Tirana,të cilën e ushtroi deri në vitin 2016. Nga viti 2017 deri në vitin 2019 ishte pjesë e Institutit Kanadez tëTeknologjisë, ku fillimisht mbajti postin e zëvendësrektorit e më pas atë të Rektorit. Ai u rikthye sërish në Universitetin Metropolitan Tirana, ku prej tetorit 2019 mban detyrën e Rektorit.

Prof. Dr. Gëzim Karapici është autor dhe bashkëautor i shumë teksteve universitare dhe dhjetëra artikujsh e referatesh shkencore në fushën e automatikës dhe elektronikës. Ka një kontribut të vyer në reformimin e sistemit universitar shqiptar në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës.