Prof. Dr. Ahmet Ceni – Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana

 
I lindur në vitin 1950 në Shkodër, Prof. Dr. Ahmet Ceni ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1977. Nga viti 1982 ka punuar në Fakultetin e Ekonomisë si pedagog dhe Përgjegjës i Departamentit të Organizimit të Punës. Në vitet 1992-1995 ka mbajtur detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Menaxhimit.

Në vitin 1998 deri në vitin 2000 ka mbajtur postin e Zëvendësministrit të Transportit dhe nga viti 2001 deri në vitin 2005 atë të Zëvendësministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale. Nga viti 2019 deri në vitin 2021 mbajti detyrën e Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana dhe prej vitit 2021 është emëruar Rektor i Universitetit Metropolitan Tirana.

Me një karrierë të gjatë akademike, ka shkruar mbi njëqind artikuj dhe punime me karakter shkencor dhe aplikativ kryesisht në fushën e tregut të punës, të punësimit, të organizimit dhe të menaxhimit. Është autor i tre teksteve mësimore që zhvillohen në nivelin Bachelor dhe Master si dhe autor i leksioneve të ciklit të tretë në lëndët "Menaxhimi shpërblimit dhe i performancës".