Programi profesional i studimit në Dizajn dhe Zhvillim Software ka si qëllim të përgatisë profesionit në fushënzhvillimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve software. Gjatë këtij cikli studimit studentët kanëmundësinë të njihen me një gamë të gjërë gjuhësh programimi dhe qasjesh të përdorura si dhe njëpanoramike e përgjithshme e disa nga njorive bazë mbi teknologjinë e informacionit si kompjuterat, rrjetatsiguria etj.Ky program studimi ka një fokus të veçantë në gjuhët e programimit duke studiuar në veçanti disa nga gjuhëtmë të përdorura të programimit dhe që mbulojnë një gamë të gjërë të qasjeve të përdorura.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjuhët qëtrajtohen gjatë këtij cikli studimi janë: C si paraprije e njohurive bazë të programimit dhe përdorimi i saj nësistemet me komputacion të lartë (High Performance Computing), Java si përfaqësuesja më e denjë e familjessë gjuhëve të orientuara në objekte (Object Oriented Programming) e cila ka një përdorim mjaft të gjërë nësajë të fleksibilitetit dhe pavarsisë nga platformat e ekzekutimit; HTML/CSS për programin front-end në Web,PHP për programimin back-end në Web, SQL për menaxhimin e bazave të të dhënave, Shell Script përmenaxhimin e sistemte oprative, etj.Të diplomuarit mund të punojnë në sektorë të ndryshëm, jo vetëm në kompanitë të cilët merren në mënyrë tëdrejpërdrejt në zhvillimin e aplikacioneve software (siç njihen ndryshe edhe Software House) të cilët sëfundmijanë gjithnjë e më të shumtë në treg por edhe në kompani si: bankat apo institute kredie, institucione publikedhe private që kanë sisteme infromatike në menaxhimin e shërbimeve, në industrinë e lehtë dhe të rëndë nëmenaxhimit e sistemeve të kontrollit në proçesin e punës.Një tjetër mundësi e cila po merr një përhapje të gjërë është vetëpunësimi apo punësimi në distancë siç njihetndryshe, freelancer.
Shumë të rinj me ide biznesi po krijojnë startup-et e tyre te cilat po marrin një vëmendjetë veçantë në tregun e sotëm dhe mbështetje financiare nga kompani të mëdha apo fonde nga institucionepublike kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo mundësi nuk është ekskluzive për ato që kanë ide biznesi.Kompetencat e fituara mundësojnë edhe punësimin në distancë për kompani që e mundësojnë atë dukekrijuar një fleksibilitet në menaxhimin e kohës dhe punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Dizajn dhe zhvillim software

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Dr. Mustafa Simsek
 
 
 
 
 
msimsek@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Dr. Elton Domnori
 
 
 
 
 
edomnori@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Me sloganin #BeActive, Java Europiane e Sportit ka si qëllim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik në Europë. Kjo javë i dedikohet të gjithëve, pavarësisht moshës, përgatitjes fizike apo kushteve të tjera socio-kulturore. #UMT bëhet pjesë e këtij eventi duke organizuar një ditë hiking me ...
...
Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ...
...
Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon Workshopin me tëmë “Kadastrimi – Problemi i kohës”. Në këtë ëorkshop studentët e vitit të dytë të programit profesional dy vjeçar në Topografi dhe GIS do të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me aplikimet e gjeodezisë në ndërtim. Eventi ...
...