Programi profesional i studimit në Dizajn dhe Zhvillim Software ka si qëllim të përgatisë profesionitë në fushën e zhvillimit, testimit dhe mirëmbajtjes së aplikacioneve software. Gjatë këtij cikli studimit studentët kanë mundësinë të njihen me një gamë të gjërë gjuhësh programimi dhe qasjesh të përdorura si dhe një panoramike e përgjithshme e disa nga njohurive bazë mbi teknologjinë e informacionit si kompjuterat, rrjetat, siguria etj. Ky program studimi ka një fokus të veçantë në gjuhët e programimit duke studiuar në veçanti disa nga gjuhët më të përdorura të programimit dhe që mbulojnë një gamë të gjërë të qasjeve të përdorura.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjuhët qëtrajtohen gjatë këtij cikli studimi janë: C si paraprije e njohurive bazë të programimit dhe përdorimi i saj nësistemet me komputacion të lartë (High Performance Computing), Java si përfaqësuesja më e denjë e familjes së gjuhëve të orientuara në objekte (Object Oriented Programming) e cila ka një përdorim mjaft të gjërë në sajë të fleksibilitetit dhe pavarsisë nga platformat e ekzekutimit; HTML/CSS për programin front-end në Web, PHP për programimin back-end në Web, SQL për menaxhimin e bazave të të dhënave, Shell Script për menaxhimin e sistemeve operative, etj. Të diplomuarit mund të punojnë në sektorë të ndryshëm, jo vetëm në kompanitë të cilët merren në mënyrë të drejpërdrejtë në zhvillimin e aplikacioneve software (siç njihen ndryshe edhe Software House) të cilët së fundmi janë gjithnjë e më të shumtë në treg por edhe në kompani si: bankat apo institute kredie, institucione publike dhe private që kanë sisteme informatike në menaxhimin e shërbimeve, në industrinë e lehtë dhe të rëndë nëmenaxhimit e sistemeve të kontrollit në procesin e punës. Një tjetër mundësi e cila po merr një përhapje të gjërë është vetëpunësimi apo punësimi në distancë siç njihet ndryshe, freelancer.
Shumë të rinj me ide biznesi po krijojnë startup-et e tyre te cilat po marrin një vëmendjetë veçantë në tregun e sotëm dhe mbështetje financiare nga kompani të mëdha apo fonde nga institucione publike kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo mundësi nuk është ekskluzive për ato që kanë ide biznesi. Kompetencat e fituara mundësojnë edhe punësimin në distancë për kompani që e mundësojnë atë duke krijuar një fleksibilitet në menaxhimin e kohës dhe punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Dizajn dhe zhvillim software

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Dr. Elton Domnori
 
 
 
 
 
edomnori@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Dr. Elton Domnori
 
 
 
 
 
edomnori@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Universiteti Metropolitan Tirana, së bashku me Metropolitan Incubator dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës organizon edicionin e tretë të "festivalit" më të madh të ideve startup në Shqipëri.Ky event mbështetet nga OTP Bank dhe Metro Design duke ofruar çmime të ndryshme dhe suport ...
...
Dr. Roland Subashi, Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit në UMT, do të ligjërojë mbi disa aspekte të parandalimit të pastrimit të parave. Ky event zhvillohet në kuadër të “Ditëve të Kërkimit Shkencor” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë në UMT, ditën e martë në orën 18:00.Dr. ...
...
Universiteti Metropolitan Tirana prezanton programin "UMT Alumni Mentor" ! Një risi që nxit bashkëpunimin midis të diplomuarve dhe studentëve aktualë, me mundësi për këshillim karriere dhe përgatitje profesionale.Aktiviteti zhvillohet ditën e mërkurë, më 31 mars, 2021, ora 17:00 dhe mund të ndiqet ...
...