Programi profesional i studimit në Dizajn dhe Zhvillim Software ka si qëllim të përgatisë profesionitë në fushën e zhvillimit, testimit dhe mirëmbajtjes së aplikacioneve software. Gjatë këtij cikli studimit studentët kanë mundësinë të njihen me një gamë të gjërë gjuhësh programimi dhe qasjesh të përdorura si dhe një panoramike e përgjithshme e disa nga njohurive bazë mbi teknologjinë e informacionit si kompjuterat, rrjetat, siguria etj. Ky program studimi ka një fokus të veçantë në gjuhët e programimit duke studiuar në veçanti disa nga gjuhët më të përdorura të programimit dhe që mbulojnë një gamë të gjërë të qasjeve të përdorura.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjuhët qëtrajtohen gjatë këtij cikli studimi janë: C si paraprije e njohurive bazë të programimit dhe përdorimi i saj nësistemet me komputacion të lartë (High Performance Computing), Java si përfaqësuesja më e denjë e familjes së gjuhëve të orientuara në objekte (Object Oriented Programming) e cila ka një përdorim mjaft të gjërë në sajë të fleksibilitetit dhe pavarsisë nga platformat e ekzekutimit; HTML/CSS për programin front-end në Web, PHP për programimin back-end në Web, SQL për menaxhimin e bazave të të dhënave, Shell Script për menaxhimin e sistemeve operative, etj. Të diplomuarit mund të punojnë në sektorë të ndryshëm, jo vetëm në kompanitë të cilët merren në mënyrë të drejpërdrejtë në zhvillimin e aplikacioneve software (siç njihen ndryshe edhe Software House) të cilët së fundmi janë gjithnjë e më të shumtë në treg por edhe në kompani si: bankat apo institute kredie, institucione publike dhe private që kanë sisteme informatike në menaxhimin e shërbimeve, në industrinë e lehtë dhe të rëndë nëmenaxhimit e sistemeve të kontrollit në procesin e punës. Një tjetër mundësi e cila po merr një përhapje të gjërë është vetëpunësimi apo punësimi në distancë siç njihet ndryshe, freelancer.
Shumë të rinj me ide biznesi po krijojnë startup-et e tyre te cilat po marrin një vëmendjetë veçantë në tregun e sotëm dhe mbështetje financiare nga kompani të mëdha apo fonde nga institucione publike kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo mundësi nuk është ekskluzive për ato që kanë ide biznesi. Kompetencat e fituara mundësojnë edhe punësimin në distancë për kompani që e mundësojnë atë duke krijuar një fleksibilitet në menaxhimin e kohës dhe punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Dizajn dhe zhvillim software

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Dr. Elton Domnori
 
 
 
 
 
edomnori@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Dr. Elton Domnori
 
 
 
 
 
edomnori@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Universiteti Metropolitan Tirana në bashkëpunim me University of Tennessee at Chattanooga në SHBA organizojnë leksionin e hapur me temë “Tiparet e ekosistemit dhe të inovacionit të sipërmarrjes si kusht për zhvillim” me pjesëmarrjen e Prof.Dr. Thomas Lyons, Prof. Asoc. Dr. Philip Roundy dhe Prof. ...
...
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e Horizon 2020, ku mund të aplikojnë organizata të ndryshme që nga universitetet, institucionet shkencore, SME-të, duke qenë i orientuar nga SEU countries. Në datën 2 dhjetor organizohet një Webinar informues mbi hapjen e ...
...
“Data Mining Techniques in Customer Churn Prediction” titullohet webinari që do të zhvillojë prof. Mehmet Zirek në datën 27 nëntor, ora 12:30.Webinari ofrohet për studentët dhe profesionistët në fushën e telekomunikacionit, ku do të trajtohen koncepte si Modeling in Churn Prediction, Churn ...
...