Metropolitan Social Incubator ka si mision të zbulojë dhe promovojë sipërmarrësit socialë më të talentuar të Shqipërisë dhe rajonit, t'i ndihmojë ata në krijimin gradualisht të sipërmarrjeve të suksesshme dhe ndërtimin e një mjedisi inovativ.

Vizioni i Metropolitan Social Incubator është që të bëhet mjedisi udhëheqës kombëtar që mbështet idetë e reja sipërmarrëse dhe novatore të biznesit social, që kontribuon në krijimin e vendeve të punës direkt dhe indirekt, duke qenë kështu një promovues i zhvillimit ekonomik.

 
 
 

Inkubatori i parë social në Rajon, Europen Qëndrore dhe Lindore financuar nga AUF

 
 
 
 
 
 
Aktivitetet e MetSInc

  • Marketing
  • Mentorim
  • Kurse të Sipërmarrjes Sociale
  • Mbështetje në kërkimin dhe financimin
  • Krijimi i Network Kombëtar-ndërkombëtar
  • Tryeza të rrumbullakëta
  • Ambient I dedikuar për Inkubatorin Social
  • Bootcamp
 
 
 
 

Takimi i parë prezantues me studentët e UMT

 
 
U lançua Projekti për hapjen e Inkubatorit Social në Universitetin Metropolitan Tirana, i pari i këtij lloji në Evropën Qëndrore dhe Lindore.
Ky Inkubator, i dyti që UMT ngre, u financua nga Agjencia Universitare e Frankofonisë dhe projekti do ketë një periudhë implementimi paraprake 6 mujore për të vijuar më tej me faza zhvillimore.
Ndër të ftuarit ishin dhe përfaqësues të AUF në Znj. Elona Toro, Bashkia Tiranës, Znj. Ina Bregaj dhe Partners Albania for Change and Development Znj. Klotilda Tavani.
Të gjithë studentët dhe sipërmarrësit social ftohen të bashkohen në këtë nismë që vendos në fokus komunitetin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajnimet e ofruara nga Universiteti Metropolitan Tirana

 
 
 
 
 
 

"Kocepti i Sipërmarrjes Sociale, kuptimi i problemeve sociale"

 
 
 
Trajnimi i parë i mbajtur nga MSc.Klotilda Kosta ( Partners Albania for Change Development)
me temën "Kocepti i Sipërmarrjes Sociale, Kuptimi i problemeve sociale?"
 
 
 
 
 
 
 

"Konceptet e Sipërmarrjes Sociale ,Modele të ndryshme dhe klasifikimi"

 
 
 
Trajnimi i dytë i mbajtur nga MSc.Ina Bregaj, përgjegjëse e Sektorit të Integrimit Europian në Bashkinë Tiranë ,me temën "Konceptet e Sipërmarrjes Sociale ,Modele të ndryshme dhe klasifikimi


 
 
 
 
 
 
 

"Si të identifikosh një mundësi?"

 
 
 
Trajnimi i tretë i mbajtur nga PhD.Pleurat Rexhepi (Director of Metropolitan Tirana Incubator)
me temën "Si të identifikosh një mundësi?" 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vendimmarrja në Sipërmarrjet Sociale."

 
 
 
Trajnimi i katërt u mbajt nga PhD.Assc.Genc Alimehmeti pedagog në Universitetin e Tiranës & Researcher në Universitetin e Bolonjës me temën "Vendimmarrja në Sipërmarrjet Sociale."
 
 
 
 
 
 
 

"Ligji për Sipërmarrjet Sociale”

 
 
 
Trajnimi i pestë u mbajt nga MSc.Lorina Misku , Collaborator Master Mentor at Metropolitan Start-Up Incubator me temën "Ligji për Sipërmarrjet Sociale”.
 
 
 
 
 
 
 

"E-commerce dhe Sipërmarrja Sociale"

 
 
 
Trajnimi i gjashtë u mbajt nga PhD Candidate Elona Cera , Lecturer at Faculty of Economics at Metropolitan Tirana University me temën "E-commerce dhe Sipërmarrja Sociale"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Sipërmarrjet Sociale – Buxhetimi dhe Planifikimi Financiar"

 
 
 
Trajnimi i shtatë u mbajt nga PhD Candidate Almarin Frankulli , Lecturer at Faculty of Economics at Metropolitan Tirana University me temën "Sipërmarrjet Sociale – Buxhetimi dhe Planifikimi Financiar"
 
 
 
 
 
 
 

“Modeli I Biznesit Canvas dhe zbatimi praktik I tyre”

 
 
 
Trajnimi i tetë u mbajt nga PhD Alba Skendaj lektore në FE UT dhe Eksperte në UMT tek Zyra e Projekteve dhe Erasmus, me temën “Modeli I Biznesit Canvas dhe zbatimi praktik I tyre”


 
 
 
 
 
 
 

“Marketing Positioning and Differentiation Strategies”

 
 
 
Trajnimi i nëntë u mbajt nga MSc. Fjoraldo Yzeiri, Head of Marketing at Metropolitan Tirana University. Me temën “Marketing Positioning and Differentiation Strategies”.