Roli i rrjetit Alumni në Universitetin Metropolitan Tirana është të krijojë dhe të kultivojë një marrëdhënie të vazhdueshme mes studentëve aktual, stafit akademik dhe të diplomuarve që tashmë vazhdojnë rrugëtimin e tyre profesional në institucionet publike dhe private.

Alumni përfaqëson një resurs të çmuar për të ardhmen e Universitetit Metropolitan Tirana, pasi janë pikërisht të diplomuarit në UMT që shërbejnë si ambasadorët më të mirë brenda dhe jashtë vendit, duke kontribuar me kohën dhe kompetencat e tyre në iniciativat e rëndësishme akademike, për këshillimin e karrierës dhe përmes angazhimit periodik në veprimtaritë e universitetit.

Bashkëpunimi me të gjithë brezat e të diplomuarve në UMT kurorëzohet çdo vit me takimin e rrjetit Alumni, ku ndahen histori suksesi, ide për aktivitete dhe projekte të përbashkëta, krijimi i partneriteve të reja institucionale dhe ruajtja e rrjetit shoqëror.

Të gjithë të diplomuarit e Universitetit Metropolitan Tirana janë të ftuar të bëhen pjesë e rrjetit Alumni përmes aplikimit në Zyrën e Marrëdhënieve me Studentët dhe Alumnin ose aplikimit në adresën alumni@umt.edu.al.
 

Dëshmi nga studentët Alumni, të diplomuar ndër vite

 
 

 

 
 

Takim Alumni 2019

 
 
 
 

Çmimet Alumni 2021