Programi bachelor në Inxhinieri Ndërtimi i përgatit studentët të projektojnë, të realizojnë dhe të kontrollojnë ndërtimet civile, industriale dhe veprat e mëdha publike. Lektorët në këtë program studimi janë ndër ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj, me një përvojë të gjatë në fushën e inxhinierisë së ndërtimit.
Ky program studimi përfshin instrumentet më inovative të mësimdhënies, bazuar në bashkëpunimet që Universiteti Metropolitan Tirana ka lidhur ndër vite me disa prej universiteteve më të mira në Europë. Nga ana tjetër, laboratorët ofrojnë gjithë pajisjet dhe kushtet e nevojshme për të aplikuar në praktikë dijet teorike. Studentët kanë mundësi që të kryejnë vizita dhe të zhvillojnë praktika mësimore në shumë prej

 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kantiereve dhe kompanive të ndërtimit në vend. Studentët e diplomuar në Inxhinieri Ndërtimi në UMT mund të integrohen menjëherë në tregun e punës, pasi programi i studimit u jep kompetencat e duhura mbi përllogaritjet teknike, teknologjinë dhe metodologjinë e ndërtimit, mirëmbajtjen, rikuperimin dhe çdo aspekt të nevojshëm teknik apo administrativ që kërkohet për të pasur një karrierë të suksesshme profesionale.
 

 

Stafi Akademik në programin Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi

 

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 

 
 
 
 
 

Emër Mbiemër

 
Përgjegjës Departamenti
 
 
 
 
 
+355 69 60 70 111
 
 
 
 
 
 
 
 
info@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emër Mbiemër

 
Përgjegjës Departamenti
 
 
 
 
 
+355 69 60 70 111
 
 
 
 
 
 
 
 
info@umt.edu.al