The Bachelor program in Electrical Engineering at the Metropolitan Tirana University is offered with five different study profiles, for all students who want to specialize respectively in electronics, engineering control, digital communication, electrical machinery and power systems. The academic curriculum is designed in accordance with best domestic and foreign practices, offering study opportunities in Albanian and English. Students at Metropolitan Tirana University will be introduced to the challenging design problems as well as gain theoretical and
 
 
 

Detailed Informations

 
 
 
 
 
 
Duration
3 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
180 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
practical knowledge which are required for qualified electrical engineers. Electrical Engineering courses are developed in laboratories with state-of-the-art technology equipment, such as Laboratory of Power Distribution Systems and Electronic Equipment, Laboratory of Communication and Signal Processing, Laboratory of Electrical and Electronic Measurement and Automation Laboratory and FPGA under continuous monitoring of academic staff. Electrical engineers can work with networks of microchips, computers, signal processing, microwaves, telecommunications, biomedical networks or even robotics.
They can also work in the fields of transport, lighting, heating, ventilation, power generation and distribution systems, production and construction. Electrical engineers gain skills and are responsible for drafting project plans, evaluating project timelines and costs, managing technical work, and so on.

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE BACHELOR PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING

 
 

 
 

 

Necessary contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Prof. Dr. Asoc. Ali Uzer
 
 
 
 
 
auzer@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici
 
 
 
 
 
gkarapici@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Me sloganin #BeActive, Java Europiane e Sportit ka si qëllim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik në Europë. Kjo javë i dedikohet të gjithëve, pavarësisht moshës, përgatitjes fizike apo kushteve të tjera socio-kulturore. #UMT bëhet pjesë e këtij eventi duke organizuar një ditë hiking me ...
Read more...
Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ...
Read more...
Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon Workshopin me tëmë “Kadastrimi – Problemi i kohës”. Në këtë ëorkshop studentët e vitit të dytë të programit profesional dy vjeçar në Topografi dhe GIS do të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me aplikimet e gjeodezisë në ndërtim. Eventi ...
Read more...