Take your step

 
Metropolitan is not just a university, it is your guide to your education, employment and career. You take the step we pave the way!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
 
Number of International Cooperations
 
140
 
Number of Partner Institutions
 
 
 
5
 

Accredited years "Excellent" by the British Accreditation Agency

 
 
 
25
 

Study Programs

 
 
 
 
 
 

Events

 

 
 
 

15

 

May

 
2022
 
 
 
Review of the most important activities of the week 9-15 May 2022 at the Metropolitan Tirana University.
 
 
 
 
 
 
 

13

 

May

 
2022
 
 
 
Five students' success stories at MTU: Paid practice at the British company Iris Software Group.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequently asked questions

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumni

 

 
 
 

Metropolitan Incubator

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

April 29, 2022

 
Metropolitan Tirana University thanks to its commitment to the Erasmus + ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 28, 2022

 
Mobiliteti dhe kohëzgjatja e burses: Mobiliteti do realizohet gjatë vitit ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April 27, 2022

 
AGORA Center for Promotion of Civic Value from Skopje, Metropolitan Incubator ...
 
 
 
 
 
 
 
 
Metropolitan Tirana University - Take Your Step!
 

Which study program suits you best?

 
 
Tirana Metropolitan University has prepared the following questions to guide you on which of the fields of study may best suit you to pursue university studies:
 
 
 
 
 
 

Social Networks

 

 
 
 
 

Çanta e Studentit të UMT⁣ ⁣ Çdo student, që ditën e parë që zgjedh të zhvil...
Çanta e Studentit të UMT⁣ ⁣ Çdo student, që ditën e parë që zgjedh të zhvillojë studimet bachelor në UMT përfiton një mbështetje të veçantë nga institucioni jonë. ⁣⁣ ⁣⁣ Kjo mbështetje vjen në formën e një çante studentore, në të cilën gjendet një laptop, i mundësuar falas. Nëpërmjet këtij laptopi studenti ka akses në:⁣⁣ ⁣⁣ ✔Programet mësimore⁣⁣ ✔Rregulloren e shkollës⁣⁣ ✔Web-mail dhe Cloud⁣⁣ ✔Platformën universitare online Edu4Schools⁣⁣ ✔Kartën e Studentit⁣⁣ ⁣⁣ Kjo çantë është veçse një mirëseardhje e ngrohtë në një mentalitet akademik që beson se çdo mbështetje ndaj studentit është një investim për të mirën e përbashkët.⁣⁣ ⁣⁣ #UMT⁣⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣⁣ www.umt.edu.al
Çanta e Studentit të UMT⁣ ⁣ Çdo student, që ditën e parë që zgjedh të zhvillojë studimet bachelor në UMT përfiton një mbështetje të veçantë nga institucioni jonë. ⁣⁣ ⁣⁣ Kjo mbështetje vjen në formën e një çante studentore, në të cilën gjendet një laptop, i mundësuar falas. Nëpërmjet këtij laptopi studenti ka akses në:⁣⁣ ⁣⁣ ✔Programet mësimore⁣⁣ ✔Rregulloren e shkollës⁣⁣ ✔Web-mail dhe Cloud⁣⁣ ✔Platformën universitare online Edu4Schools⁣⁣ ✔Kartën e Studentit⁣⁣ ⁣⁣ Kjo çantë është veçse një mirëseardhje e ngrohtë në një mentalitet akademik që beson se çdo mbështetje ndaj studentit është një investim për të mirën e përbashkët.⁣⁣ ⁣⁣ #UMT⁣⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣⁣ www.umt.edu.al
Me këtë video duam t'ju ftojmë në një tour virtual nëpër hapësirat e një infr...
Me këtë video duam t'ju ftojmë në një tour virtual nëpër hapësirat e një infrastrukture unike akademike në Shqipëri.⁣ ⁣ Ky është Universiteti Metropolitan Tirana: Një "forum" profesionistësh të rinj dhe akademikë me përvoja të admirueshme ndërkombëtare.⁣ ⁣ Stafi akademik dhe studentët tanë të mrekullueshëm mbështeten nga një infrastrukturë e gjërë me godina, salla, laboratorë dhe aparatura të teknologjisë më të fundit në zhvillimin e dijeve dhe analizave kritike.⁣ ⁣ Një investim i tillë i paçmueshëm në burime njerëzore dhe kapacitete zhvillimore ka prodhuar edhe ofertën më të mirë akademike në vend për 23 programe studimi që mundëson. Brenda kësaj përvoje universitare studentët aftësohen edhe në krijimin e bizneseve të reja nëpërmjet @metropolitan_incubator duke e shkurtuar edhe më shumë rrugën e tyre drejt punësimit. ⁣ ⁣ #UMT⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣ www.umt.edu.al
Me këtë video duam t'ju ftojmë në një tour virtual nëpër hapësirat e një infrastrukture unike akademike në Shqipëri.⁣ ⁣ Ky është Universiteti Metropolitan Tirana: Një "forum" profesionistësh të rinj dhe akademikë me përvoja të admirueshme ndërkombëtare.⁣ ⁣ Stafi akademik dhe studentët tanë të mrekullueshëm mbështeten nga një infrastrukturë e gjërë me godina, salla, laboratorë dhe aparatura të teknologjisë më të fundit në zhvillimin e dijeve dhe analizave kritike.⁣ ⁣ Një investim i tillë i paçmueshëm në burime njerëzore dhe kapacitete zhvillimore ka prodhuar edhe ofertën më të mirë akademike në vend për 23 programe studimi që mundëson. Brenda kësaj përvoje universitare studentët aftësohen edhe në krijimin e bizneseve të reja nëpërmjet @metropolitan_incubator duke e shkurtuar edhe më shumë rrugën e tyre drejt punësimit. ⁣ ⁣ #UMT⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣ www.umt.edu.al
Stafi Akademik  UMT ⁣⁣ ⁣⁣ Dr. Pjetër Ndreca është Zëvendës Dekan në Fakulte...
Stafi Akademik UMT ⁣⁣ ⁣⁣ Dr. Pjetër Ndreca është Zëvendës Dekan në Fakultetin e Ekonomisë dhe Përgjegjës i Departamentit të Financës në UMT. Ka përfunduar studimet për financë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa ka fituar edhe gradën Doktor i Shkencave në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit. ⁣⁣ ⁣⁣ Profesor Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka mbajtur poste drejtuese në institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme apo Ministria e Financave.⁣⁣ ⁣⁣ Ai ka një sërë certifikimesh, ndër të cilat “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” apo “Trajner i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik”. Profesor Ndreca është autor dhe bashkëautor i rreth 30 artikujsh shkencorë të botuara brenda dhe jashtë vendit.⁣⁣ ⁣⁣ #UMT⁣⁣ #HIDHHAPINTEND⁣⁣ www.umt.edu.al
Stafi Akademik UMT ⁣⁣ ⁣⁣ Dr. Pjetër Ndreca është Zëvendës Dekan në Fakultetin e Ekonomisë dhe Përgjegjës i Departamentit të Financës në UMT. Ka përfunduar studimet për financë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa ka fituar edhe gradën Doktor i Shkencave në fushën e ekonomisë dhe agrobiznesit. ⁣⁣ ⁣⁣ Profesor Ndreca ka një eksperiencë të gjatë në administratën publike, ku ka mbajtur poste drejtuese në institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme apo Ministria e Financave.⁣⁣ ⁣⁣ Ai ka një sërë certifikimesh, ndër të cilat “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” apo “Trajner i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik”. Profesor Ndreca është autor dhe bashkëautor i rreth 30 artikujsh shkencorë të botuara brenda dhe jashtë vendit.⁣⁣ ⁣⁣ #UMT⁣⁣ #HIDHHAPINTEND⁣⁣ www.umt.edu.al
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Ahmet Ceni shpjegon filozofinë...
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Ahmet Ceni shpjegon filozofinë e mësimdhënies dhe metodologjinë e përcjelljes së dijes teorike, asaj praktike dhe ekspertizave më të fundit që studentët përfitojnë duke ndjekur studimet në UMT. ⁣ ⁣ Një staf akademik tepër cilësor, me përvojë ndërkombëtare kujdeset që studentët të aftësohen në kërkim dhe aftësi analitike të cilat kërkohen kaq shumë nga tregu i punës.⁣ ⁣ Këto metodologji ndiqen rigorozisht në nivelin Bachelor dhe Profesional në programet:⁣ ⁣ ✔ Administrim Biznesi⁣ ✔ Financë⁣ ✔Informatikë Ekonomike⁣ ✔Menaxhim në Hoteleri Turizëm dhe Evente.⁣ ⁣ Gjithashtu edhe në nivelin Master në:⁣ ⁣ ✔ Master i Shkencave në MBA⁣ ✔ Masteri i Shkencave në Menaxhim Inxhinieri ⁣ ✔ Master i Shkencave në Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku⁣ ✔Master Profesional në Banka dhe Sigurime⁣ ✔Master Profesional në Marketing Dixhital⁣ ⁣ duke vazhduar deri në nivelin e doktoraturave brenda dhe jashtë vendit.⁣ ⁣ Profesor Ahmet Ceni fton të gjithë të rinjtë me pritshmëri të larta profesionale të bëhen pjesë e kësaj mundësie akademike shpërblyese, duke u pajisur kështu jo vetëm me një diplomë të njohur, por edhe me dije dhe kompetenca të cilat bëjnë diferencën në tregun e punës.⁣ ⁣ #UMT⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣ www.umt.edu.al
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Ahmet Ceni shpjegon filozofinë e mësimdhënies dhe metodologjinë e përcjelljes së dijes teorike, asaj praktike dhe ekspertizave më të fundit që studentët përfitojnë duke ndjekur studimet në UMT. ⁣ ⁣ Një staf akademik tepër cilësor, me përvojë ndërkombëtare kujdeset që studentët të aftësohen në kërkim dhe aftësi analitike të cilat kërkohen kaq shumë nga tregu i punës.⁣ ⁣ Këto metodologji ndiqen rigorozisht në nivelin Bachelor dhe Profesional në programet:⁣ ⁣ ✔ Administrim Biznesi⁣ ✔ Financë⁣ ✔Informatikë Ekonomike⁣ ✔Menaxhim në Hoteleri Turizëm dhe Evente.⁣ ⁣ Gjithashtu edhe në nivelin Master në:⁣ ⁣ ✔ Master i Shkencave në MBA⁣ ✔ Masteri i Shkencave në Menaxhim Inxhinieri ⁣ ✔ Master i Shkencave në Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku⁣ ✔Master Profesional në Banka dhe Sigurime⁣ ✔Master Profesional në Marketing Dixhital⁣ ⁣ duke vazhduar deri në nivelin e doktoraturave brenda dhe jashtë vendit.⁣ ⁣ Profesor Ahmet Ceni fton të gjithë të rinjtë me pritshmëri të larta profesionale të bëhen pjesë e kësaj mundësie akademike shpërblyese, duke u pajisur kështu jo vetëm me një diplomë të njohur, por edhe me dije dhe kompetenca të cilat bëjnë diferencën në tregun e punës.⁣ ⁣ #UMT⁣ #HIDHHAPINTEND ⁣ www.umt.edu.al
Stafi Akademik i UMT   Dr. Alba Skendaj mban pozicionin e Zv.Dekanes për Kë...
Stafi Akademik i UMT Dr. Alba Skendaj mban pozicionin e Zv.Dekanes për Kërkimin Shkencor dhe Projektet në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana. Ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera studimet e larta për Ekonomi dhe Drejtësi dhe mban titullin “Doktor i Shkencave” nga Departamenti i Politika dhe Qeverisja në BE, Instituti i Studimeve Evropiane, UT. Dr. Skendaj është e përfshirë në disa projekte të OJQ dhe IAL në Shqipëri, kryesisht si eksperte inovacioni dhe business law, si në planifikim dhe implementim të disa projekteve financuar nga donatorë vendas apo të huaj, sikurse dhe Komisioni Evropian (programet Justice Programme, Erasmus Mundus, Erasmus + KA1, Erasmus + KA2, IPA Adriatic, Interface Tempus Project, etj). Është e përfshirë si bashkëpunëtore shkencore në projektin “Educational Leadership and Middle Management”, pranë Departamentit të Shkëncave të Biznesit, Universiteti i Bolonjës. Është angazhuar si eksperte e jashtme në Agjencine e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, si dhe Pikë Kontakti Kombëtare (NCP) për JRC (Joint Research Centre), Horizon2020, programi i EU. Ka publikuar artikuj të ndryshëm shkencorë si dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu prej më shumë se 10 vite është lektore e jashtme në Universitetin e Tiranës ku është angazhuar në mësimdhënien e lëndëve Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhim Biznesi, Strategji Biznesi e Avancuar, Menaxhim Shpërblimi, Qeverisje e Korporatave, Inovacion, Sistemet e Planifikimit dhe Kontrollit Menaxherial në programet Bachelor dhe Master. #UMT #HIDHHAPINTEND www.umt.edu.al
Stafi Akademik i UMT Dr. Alba Skendaj mban pozicionin e Zv.Dekanes për Kërkimin Shkencor dhe Projektet në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana. Ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera studimet e larta për Ekonomi dhe Drejtësi dhe mban titullin “Doktor i Shkencave” nga Departamenti i Politika dhe Qeverisja në BE, Instituti i Studimeve Evropiane, UT. Dr. Skendaj është e përfshirë në disa projekte të OJQ dhe IAL në Shqipëri, kryesisht si eksperte inovacioni dhe business law, si në planifikim dhe implementim të disa projekteve financuar nga donatorë vendas apo të huaj, sikurse dhe Komisioni Evropian (programet Justice Programme, Erasmus Mundus, Erasmus + KA1, Erasmus + KA2, IPA Adriatic, Interface Tempus Project, etj). Është e përfshirë si bashkëpunëtore shkencore në projektin “Educational Leadership and Middle Management”, pranë Departamentit të Shkëncave të Biznesit, Universiteti i Bolonjës. Është angazhuar si eksperte e jashtme në Agjencine e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, si dhe Pikë Kontakti Kombëtare (NCP) për JRC (Joint Research Centre), Horizon2020, programi i EU. Ka publikuar artikuj të ndryshëm shkencorë si dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu prej më shumë se 10 vite është lektore e jashtme në Universitetin e Tiranës ku është angazhuar në mësimdhënien e lëndëve Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhim Biznesi, Strategji Biznesi e Avancuar, Menaxhim Shpërblimi, Qeverisje e Korporatave, Inovacion, Sistemet e Planifikimit dhe Kontrollit Menaxherial në programet Bachelor dhe Master. #UMT #HIDHHAPINTEND www.umt.edu.al
Load more
Panel only seen by widget owner
Free Instagram Feed widget