The purpose of the 2-year professional program in Topography and GIS is to prepare qualified specialists in the field of topography, who will provide their expertise in construction sites or the application of maps and plans related to the infrastructure of important projects. Such as road segments, dams, irrigation works, etc.
In this program, students acquire theoretical knowledge along with practical skills to use the latest technologies efficiently. At the end of this program, the
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration
2 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
student will be able to create and interpret maps, realize networks and diegetic processes, perform professional engineering measurements, use modern high precision instruments for measuring and recording distances, angles, heights as well as also use advanced positioning devices such as Global Positioning System (GPS). Upon completion of their studies, graduates will have the opportunity to become part of the labor market in public and private institutions. They can work in the departments of public works, cadasters, privatization offices, Alumina, in municipalities, etc.
They can also contribute with their expertise to companies that focus on the construction of infrastructure facilities, construction of various buildings, construction of electrical networks, gas or water supply, construction and maintenance of facilities of special importance such as hydropower plants, oil deposits or gas etc.
 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ACADEMIC STAFF IN PROFESSIONAL PROGRAM IN TOPOGRAPHY AND GIS

 
 

 

Necessary contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Dr. Nikolla Nika
 
 
 
 
 
nnika@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Msc. Anxhela Lama
 
 
 
 
 
alama@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recent posts
Me sloganin #BeActive, Java Europiane e Sportit ka si qëllim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik në Europë. Kjo javë i dedikohet të gjithëve, pavarësisht moshës, përgatitjes fizike apo kushteve të tjera socio-kulturore. #UMT bëhet pjesë e këtij eventi duke organizuar një ditë hiking me ...
Read more...
Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ...
Read more...
Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon Workshopin me tëmë “Kadastrimi – Problemi i kohës”. Në këtë ëorkshop studentët e vitit të dytë të programit profesional dy vjeçar në Topografi dhe GIS do të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me aplikimet e gjeodezisë në ndërtim. Eventi ...
Read more...