The bachelor's program in Civil Engineering prepares students to design, implement, and control civil, industrial, and large public works. Lecturers in this study program are among the best local and foreign experts, with a long experience in the field of civil engineering. This study program includes the most innovative teaching instruments, based on the collaborations that the Metropolitan Tirana University has made over the years with some of the best universities in Europe. On the other hand, laboratories provide all the equipment and conditions needed to put
 
 
 

Detailed information

 
 
 
 
 
 
Duration:
3 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
180 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
theoretical knowledge into practice. Students have the opportunity to make visits and develop teaching practices in many of the construction sites and construction companies in the country. Students graduating in Civil Engineering at MTU can immediately integrate into the job market, as the study program gives them the appropriate competencies on technical calculations, construction technology and methodology, maintenance, recovery and any necessary technical or administrative aspects required for have a successful professional career.
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE BACHELOR PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Necessary contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Dr. Nikolla Nika
 
 
 
 
 
nnika@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Msc. Fation Saliu
 
 
 
 
 
fsaliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
Recent posts
Universiteti Metropolitan Tirana, së bashku me Metropolitan Incubator dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës organizon edicionin e tretë të "festivalit" më të madh të ideve startup në Shqipëri.Ky event mbështetet nga OTP Bank dhe Metro Design duke ofruar çmime të ndryshme dhe suport ...
Read more...
Dr. Roland Subashi, Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit në UMT, do të ligjërojë mbi disa aspekte të parandalimit të pastrimit të parave. Ky event zhvillohet në kuadër të “Ditëve të Kërkimit Shkencor” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë në UMT, ditën e martë në orën 18:00.Dr. ...
Read more...
Universiteti Metropolitan Tirana prezanton programin "UMT Alumni Mentor" ! Një risi që nxit bashkëpunimin midis të diplomuarve dhe studentëve aktualë, me mundësi për këshillim karriere dhe përgatitje profesionale.Aktiviteti zhvillohet ditën e mërkurë, më 31 mars, 2021, ora 17:00 dhe mund të ndiqet ...
Read more...