The integrated second level program in Architecture at the Metropolitan Tirana University prepares students with contemporary scientific knowledge in the field of architecture, enabling in-depth professional knowledge in other disciplines related to it. At the Metropolitan Tirana University, the Architecture program is offered with five different study profiles, which are Architect, Architect-Restorer, Architect-Engineer, Bio-Architect and Interior-Architect. This program is implemented in an integrated 5-year cycle with 300 ECTS. During this cycle, students are introduced to architectural
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration:
5 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
300 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
design and drawing, urban design, material technology, geotechnics, design, 2D research in architecture but also to the theory of architecture or the history of urban planning. Also, through computer programs such as AutoCAD 2D and 3D, Photoshop, 3D Studio Max, etc. the student gains practical knowledge and interdisciplinary skills. Depending on the interests and professional goals, students may choose to specialize in one of the five study profiles. At the end of the 5-year study cycle, graduates can be employed in design studios, construction companies, design structures at the local and central level, consulting studios or work as freelancers. They also have the opportunity to conduct research and further studies in the academic field..
 

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACADEMIC STAFF IN THE INTEGRATED PROGRAM OF THE SECOND CYCLE IN ARCHITECTURE

 

 
 

 

Necessary contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Dr. Asc. Prof. Hasan Jaho
 
 
 
 
 
hjaho@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Dr. Ernest Shtepani
 
 
 
 
 
eshtepani@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë semestrin e parë/dytë të vitit akademik 2022-2023 në universitetin pritës (4 muaj).Kush mund të aplikojë?Mund të aplikojnë studentët e ciklit bachelor (viti II dhe III) në programet e mëposhtme:- Administrim Biznesi;- Financë;- ...
Read more...
Universiteti Metropolitan Tirana (UMT) shpall hapjen e regjistrimeve për programin e ciklit të tretë të doktoraturës në “Inteligjencë Artificiale dhe Sisteme Inteligjente” të ofruar nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT. Kandidatët që do të ndjekin programin e studimit doktoral do të kenë ...
Read more...
Start-Up City, festivali i ideve të biznesit i kthyer në referencë për të rinjtë shqiptarë, përmbylli edicionin e tij të katërt. Pas një organizimi tre mujor ku aplikuan 62 ide biznesi nga nxënës dhe të rinj, në ceremoninë finale u kurorëzuan edhe fituesit e këtij edicioni, të organizuar si çdo vit ...
Read more...