The integrated second level program in Architecture at the Metropolitan Tirana University prepares students with contemporary scientific knowledge in the field of architecture, enabling in-depth professional knowledge in other disciplines related to it. At the Metropolitan Tirana University, the Architecture program is offered with five different study profiles, which are Architect, Architect-Restorer, Architect-Engineer, Bio-Architect and Interior-Architect. This program is implemented in an integrated 5-year cycle with 300 ECTS. During this cycle, students are introduced to architectural
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration:
5 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
300 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
design and drawing, urban design, material technology, geotechnics, design, 2D research in architecture but also to the theory of architecture or the history of urban planning. Also, through computer programs such as AutoCAD 2D and 3D, Photoshop, 3D Studio Max, etc. the student gains practical knowledge and interdisciplinary skills. Depending on the interests and professional goals, students may choose to specialize in one of the five study profiles. At the end of the 5-year study cycle, graduates can be employed in design studios, construction companies, design structures at the local and central level, consulting studios or work as freelancers. They also have the opportunity to conduct research and further studies in the academic field..
 

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACADEMIC STAFF IN THE INTEGRATED PROGRAM OF THE SECOND CYCLE IN ARCHITECTURE

 

 
 

 

Necessary contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Dr. Asc. Prof. Hasan Jaho
 
 
 
 
 
hjaho@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Dr. Ernest Shtepani
 
 
 
 
 
eshtepani@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Universiteti Metropolitan Tirana, së bashku me Metropolitan Incubator dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës organizon edicionin e tretë të "festivalit" më të madh të ideve startup në Shqipëri.Ky event mbështetet nga OTP Bank dhe Metro Design duke ofruar çmime të ndryshme dhe suport ...
Read more...
Dr. Roland Subashi, Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit në UMT, do të ligjërojë mbi disa aspekte të parandalimit të pastrimit të parave. Ky event zhvillohet në kuadër të “Ditëve të Kërkimit Shkencor” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë në UMT, ditën e martë në orën 18:00.Dr. ...
Read more...
Universiteti Metropolitan Tirana prezanton programin "UMT Alumni Mentor" ! Një risi që nxit bashkëpunimin midis të diplomuarve dhe studentëve aktualë, me mundësi për këshillim karriere dhe përgatitje profesionale.Aktiviteti zhvillohet ditën e mërkurë, më 31 mars, 2021, ora 17:00 dhe mund të ndiqet ...
Read more...