Sa zgjasin studime master?

 
 
 
 
Universiteti Metropolitan Tirana ofron programe në Master Profesional dhe Master të Shkencave në tre fakultetet. Programet e Masterit Profesional zgjasin 1 vit akademik dhe kanë 60 kredite, ndërsa programet e Masterit të Shkencave zgjasin 2 vite akademike dhe kanë 120 kredite.