Rreth UMT

 
Misioni ynë është krijimi, zhvillimi, përcjellja dhe mbrojtja e dijeve, nëpërmjet mësimdhënies, kërkimit shkencor, shërbimeve dhe formimit të specialistëve të lartë në fushat inxhinierisë, arkitekturës, shkencave kompjuterike dhe ekonomisë, në përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit. Vizioni ynë është të ndërtojmë një universitet modern, të fokusuar drejt së ardhmes, të vlefshëm për shoqërinë shqiptare, duke kontribuar në rritjen e standardeve të demokracisë në vend, si edhe në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Qershor 2019

 

Evente në UMT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metropolitan nuk është thjesht një universitet, është guida juaj drejt edukimit, punësimit dhe karrierës tuaj. Ju hidhni hapin ne shtrojmë rrugën!