Qëllimi i idesë së “Papilon’s Farm” është prodhimi i mishit të lepurit duke ndërtuar një fermë. Prej disa kohësh, merret me ushqimin dhe rritjen e disa lepujve në kushte cilësore, për t’i tregtuar në vijim. Start upi është  në fazë zhvillimi dhe implementimi dhe grupi i interesit që synon janë konsumatorët e mishit të bardhë, ndër to dhe personat me probleme diabetike dhe kardiovaskulare. Vlera e shtuar do të qëndrojë në biznesin e gjerë që synohet, pra jo vetëm për prodhim familjar apo prodhim në sasi të pakët, si dhe ne  ofrimin e një produkti që mbulon më së miri nevojat e personave që vuajnë nga problemet diabetike dhe kardiovaskulare.

Ekipi i “Papilon’s Farm”:

Mikel Zito

Gledi Karriqi