“Merrteknik.al” është një platformë online që ofron shërbime teknike dhe mekanike në shtëpi ose biznese të ndryshme. Elektricistë, hidraulikë, bojaxhi, teknikë të pajisjeve elektronike etj. do jenë në shërbim të klientëve. Platforma është lehtësisht e aksesueshme, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe në gatishmëri janë 17 teknikë. Start upi është në fazë ideje dhe grupi i interesit që synohet janë bizneset ose individët që mund të hasin me probleme teknike të përditshme. Inovacioni i “Merrteknik.al” është ofrimi i shërbimit të shpejtë dhe cilësor për probleme të ndryshme të përditshmërisë, të gjitha në një plarformë të vetme.
Ekipi i “Merrteknik.al”:

Soana Koleci
Valter Aga