Qëllimi i idesë së “Hydroponics” është zgjidhja sa më efikase e një nga problemeve më të mëdha të shoqërisë sot: cilësia e ushqimeve. Duke ditur që rritja normale e produkteve në tokë ka shumë peripeci, fshatarët përdorin pesticide që të arrijnë më shumë prodhim në një kohë të shkurtër. Për këtë, start-upi ynë ofron një system të integruar ujor, që prodhon në sasi në mënyrë të shpejtë dhe organike, duke siguruar dhe ushqim më të pastër. “Hydroponics” është në fazë ideje dhe grupi i interesit që synon janë kompanitë e mëdha ushqimore, por nuk përjashtohet dhe bashkëpunimi me fermerë të ndryshëm. Inovacioni që ai sjell është rritja e produkteve në një sistem ujor, ndryshe nga mënyra tradicionale e prodhimit në tokë, rrjedhimisht dhe prodhim i konsiderueshëm në një kohë të shkurtër të produkteve organike me cilësi të lartë,


Ekipi i “Hydroponic”:

Sumeje Zharova

Alime Shehi

Anisa Xhaferi