“Me to University” është një start up që do ofrojë një platformë të qëndrueshme shërbimesh për sudentët që dëshirojnë të studiojnë jashtë vendit dhe anasjelltas, si dhe një agjensi ndërmjetësuese për universitetet, organizatat e bursave të studimit apo ofruesve të akomodimit, për të lehtësuar procesin e aplikimit dhe për të marrë më të mirën e mundësive të studimit. Ai është ende në një fazë ideje dhe grupet e interesit që synon janë sigurisht studentët dhe ofruesit e shërbimeve. Inovacioni i kësaj ideje ka të bëjë me të gjitha informacionet dhe shërbimet e nevojshme për studentët që synojnë arsimin e lartë jashtë jashtë dhe brenda, të cilat gjenden në një platformë të vetme.

Ekipi i “Me To University’:

Donika Plakolli