Qëllimi i idesë së “B2B” është krijimi i një ferme akrepash, që do të jetë në funksion të prodhimit të barnave farmaceutike. Helmi i akrepit, i nxjerrë në provëza do i shitet kompanive prodhuese të barnave. Start up-i është në fazë ideje dhe grupi i interesit që synon janë kompanitë e prodhimeve farmaceutike. Inovacioni që “B2B” sjell është risia e bashkëpunimit për të prodhuar sa më lehtë dhe në mënyrë efektive produkte cilësore që ndikojnë ndjeshëm në shëndetin e njeriut.

Ekipi i “B2B”:

Fabiol Zizo