Qëllimi i idesë së “ART DOR” është prodhimi dhe shitja e produkteve moderne duke i dizenjuar me elementë tradicionalë të trashëgimisë sonë kulturore. Ofrohet një katalog nga i cili klientët mund të përzgjedhin, duke e bërë më të lehtë krijimin e një shporte produktesh. Start up-i është ende në fazë ideje dhe grupet e interesit që synon janë bizneset si hotele, restorante, shtëpi pritje, por edhe individët e interesuar. Inovacioni që sjell “ART DOR” ka të bëjë me mundësinë e të gjeturit punime nga disa artizanë të stileve të ndryshme, sipas nevojave specifike, ku njëkohësisht përshtaten me kohën.

Qëllimi i idesë së “ART DOR” është prodhimi dhe shitja e produkteve moderne duke i dizenjuar me elementë tradicionalë të trashëgimisë sonë kulturore. Ofrohet një katalog nga i cili klientët mund të përzgjedhin, duke e bërë më të lehtë krijimin e një shporte produktesh. Start up-i është ende në fazë ideje dhe grupet e interesit që synon janë bizneset si hotele, restorante, shtëpi pritje, por edhe individët e interesuar. Inovacioni që sjell “ART DOR” ka të bëjë me mundësinë e të gjeturit punime nga disa artizanë të stileve të ndryshme, sipas nevojave specifike, ku njëkohësisht përshtaten me kohën.

Ekipi i “ART DOR”:

Reni Dallaku

Klajdi Nuhu