Puno në UMT

 
Në përputhje me vizionin dhe me misionin e tij për të qenë një institucion me liri akademike dhe autonomi financiare në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, Universiteti Metropolitan Tirana është në kërkim të burimeve njerëzore me bindjen se janë aseti më i çmuar për t’i arritur në mënyrë cilësore këto qëllime.

Universiteti Metropolitan Tirana është vazhdimisht në kërkim të akademikëve dhe kërkuesve shkencorë, profesionistëve më të kualifikuar dhe specialistëve më të talentuar për t’u bërë pjesë e një mjedisi dinamik dhe stimulues.

Vend vakant pune - Specialist Marketingu

Vend vakant pune - Asistente Administrative për procesin akademik të Fakultetit

Vend vakant pune - Specialist i Zyrës së Kurrikulës dhe Cilësisë

Vend vakant pune - Staf Akademik, lektor në Departamentin e Inxhinierisë Kompjuterike

Vend vakant pune - Staf Akademik, pedagog i gjuhës frënge