Projekte

 
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e H2020, IK-01-2019: Smart Any Anywhere Initiative. Në Prill 2016 Komisioni Evropian prezantoi Strategjinë Dixhitalizuese Evropiane të Industrisë (DEI). Qëllimi i përgjithshëm i kësaj nisme është të sigurojë që çdo industri ...
...
Partnerët: Projekti MARDS është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian përmes programit Erasmus KA2. Universiteti Metropolitan Tirana është një ndër 16 partnerët pjesmarrës në konsorciumin e koordinuar nga Universiteti i Malit të Zi.  Ky projekt synon ngritjen e kapaciteteve, ndryshimin e ...
...