S.E.M.IN.A.RE

S.E.M.IN.A.RE është një projekt mbi lëvizshmërinë e studentëve që synon kryesisht ndërkombëtarizimin e universiteteve të rajonit të Pulia-s. Ky projekt është pjesë e programit Cohesion Action Plan dhe drejtohet nga Unioni i Universiteteve Mesdhetare në Itali (UNIMED).

Objektivat specifikë të projektit:

  • Kontribut në përmirësimin e dimensionit ndërkombëtar të arsimit të lartë dhe trajnimit, veçanërisht përmes bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë të dy brigjeve të Mesdheut, kryesisht përmes promovimit të përvojave të mobilitetit dhe bashkëpunimit;
  • Mbështetja e studentëve në përvetësimin e aftësive (të tilla si të mësuarit e gjuhëve të reja) në mënyrë që të zhvillojnë profilin e tyre akademik dhe të sigurojnë mundësi të reja pune;
  • Zhvillimi i të kuptuarit të kulturave të Mesdheut Jugor dhe Evropës, duke u ofruar universiteteve partnere mundësinë për të krijuar marrëveshje ndërinstitucionale dhe partneritete ndërkombëtare.

Për vitin akademik 2017-2018, UMT dërgoi 6 studentë në Universitetin "Aldo Moro" në Itali si edhe në Universitetin Politeknik të Barit. Bursa kishte një kohëzgjatje një semestrale dhe përfshinte rimbursimin mujor prej 1400 EUR dhe rimbursimin e udhëtimit në vlerën 592 EUR