Global UGRAD

Programi Global UGRAD është një program i Departamentit të Shtetit dhe administrohet nga Organizata World Learning dhe Ambasadat Amerikane në botë. Studentët vendosen në kolegje dhe universitete në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Bursa mbulon udhëtimin ndërkombëtar, shkollimin, akomodimin, siguracionin, një rimbursim mujor dhe financimin e librave. Synimi kryesor është ekspozimi i studentëtve në sistemin arsimor, shoqërinë dhe kulturën amerikane. Studentët përgatiten për tu bërë lider në profesionet dhe komunitetet e tyre.

Megi Kurti, studente në programin e Informatikës Ekonomike në UMT, u bë pjesë e këtij programi duke zhvilluar mobilitetin në California State University San Marcos (CSUSM), ku në përfundim iu akorduan 3 certifikata dhe 1 medalje ari.