Në programin 2-vjeçar profesional në Sisteme dhe pajisje elektrike studenti fiton aftësi për të instaluar, monitoruar dhe testuar një sistem elektrik; aftësi në instalimin, implementimin dhe ndjekjen e punimeve elektrike në objekte të ndryshme; aftësi për të mirëmbajtur rrjete elektrike në objekte të ndryshme civile apo publike, si edhe implementim të sistemeve inteligjente dhe pajisjeve të kontrollit.
Kërkesat në tregun e punës për profesionistët e elektricitetit janë gjithnjë e në rritje dhe për më tepër po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe të integrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe tëintegrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike. Rrjedhimisht, mungesa e profesionistëve të mirëfilltë që i justifikojnë këto kërkesa është një fenomen që vendi ynë dhe rajoni po e vuajnë vitet e fundit. Ky program profesional studimi ben te mundur dhënien e mundësisë për punësim konkret ndaj studentëve duke iu përgjigjur kërkesave të tregut në fjale dhe duke pasur aftësipraktike të përftuara nga laboratorët e institucionit. Këto të fundit përbëhen në disa platforma fizike të teknologjise së kohës që u shërbejnë studentëve për të krijuar urën lidhëse ndërmjet njohurive teorike dhe atyre praktike si përgjigje ndaj kërkesave që mund të kenë kompanitë e ndryshme në pozicionet e punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 

Programi mësimor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Sisteme dhe Pajisje Elektrike

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Prof. Dr. Jakup Agalli
 
 
 
 
 
jagalliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Msc. Virtyt Lesha
 
 
 
 
 
vlesha@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Universiteti Metropolitan Tirana në bashkëpunim me University of Tennessee at Chattanooga në SHBA organizojnë leksionin e hapur me temë “Tiparet e ekosistemit dhe të inovacionit të sipërmarrjes si kusht për zhvillim” me pjesëmarrjen e Prof.Dr. Thomas Lyons, Prof. Asoc. Dr. Philip Roundy dhe Prof. ...
...
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e Horizon 2020, ku mund të aplikojnë organizata të ndryshme që nga universitetet, institucionet shkencore, SME-të, duke qenë i orientuar nga SEU countries. Në datën 2 dhjetor organizohet një Webinar informues mbi hapjen e ...
...
“Data Mining Techniques in Customer Churn Prediction” titullohet webinari që do të zhvillojë prof. Mehmet Zirek në datën 27 nëntor, ora 12:30.Webinari ofrohet për studentët dhe profesionistët në fushën e telekomunikacionit, ku do të trajtohen koncepte si Modeling in Churn Prediction, Churn ...
...