Në programin 2-vjeçar profesional në Sisteme dhe pajisje elektrike studenti fiton aftësi për të instaluar,monitoruar dhe testuar një sistem elektrik; aftësi në instalimin, implementimin dhe ndjekjen e punimeveelektrike në objekte të ndryshme; aftësi për të mirëmbajtur rrjete elektrike në objekte të ndryshme civile apo publike, si edhe implementim të sistemeve inteligjente dhe pajisjeve të kontrollit.
Kërkesat në tregun e punës për profesionistët e elektricitetit janë gjithnjë e në rritje dhe për më tepër po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe tëintegrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe tëintegrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike. Rrjedhimisht, mungesa e profesionistëve të mirëfilltë që i justifikojnë këto kërkesa është një fenomen që vendi ynë dhe rajoni po e vuajne vitet e fundit. Ky program profesional studimi ben te mundur dhënien e mundësisëpër punësim konkret ndaj studentëve duke iu përgjigjur kërkesave të tregut në fjale dhe duke pasur aftësipraktike të përftuara nga laboratorët e institucionit. Këto të fundit përbëhen në disa platforma fizike të teknologjise së kohës që u shërbejnë studentëve për të krijuar urën lidhëse ndërmjet njohurive teorike dhe atyre praktike si përgjigje ndaj kërkesave që mund të kenë kompanitë e ndryshme në pozicionet e punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 

Programi mësimor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Sisteme dhe Pajisje Elektrike

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Prof. Asoc. Dr. Ali Uzer
 
 
 
 
 
auzer@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Msc. Virtyt Lesha
 
 
 
 
 
vlesha@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Me sloganin #BeActive, Java Europiane e Sportit ka si qëllim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik në Europë. Kjo javë i dedikohet të gjithëve, pavarësisht moshës, përgatitjes fizike apo kushteve të tjera socio-kulturore. #UMT bëhet pjesë e këtij eventi duke organizuar një ditë hiking me ...
...
Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ...
...
Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon Workshopin me tëmë “Kadastrimi – Problemi i kohës”. Në këtë ëorkshop studentët e vitit të dytë të programit profesional dy vjeçar në Topografi dhe GIS do të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me aplikimet e gjeodezisë në ndërtim. Eventi ...
...