Në programin 2-vjeçar profesional në Sisteme dhe pajisje elektrike studenti fiton aftësi për të instaluar, monitoruar dhe testuar një sistem elektrik; aftësi në instalimin, implementimin dhe ndjekjen e punimeve elektrike në objekte të ndryshme; aftësi për të mirëmbajtur rrjete elektrike në objekte të ndryshme civile apo publike, si edhe implementim të sistemeve inteligjente dhe pajisjeve të kontrollit.
Kërkesat në tregun e punës për profesionistët e elektricitetit janë gjithnjë e në rritje dhe për më tepër po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe të integrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike.
 
 
 

Informacione të Detajuara

 
 
 
 
 
 
Kohëzgjatja:
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
Numri i ECTS
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Gjuha
Shqip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po këto kërkesa po bëhen gjithnjë e më specifike për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë dhe tëintegrimit të nje niveli të caktuar ndërmjet elektricitetit, elektronikës dhe programeve software-ike. Rrjedhimisht, mungesa e profesionistëve të mirëfilltë që i justifikojnë këto kërkesa është një fenomen që vendi ynë dhe rajoni po e vuajnë vitet e fundit. Ky program profesional studimi ben te mundur dhënien e mundësisë për punësim konkret ndaj studentëve duke iu përgjigjur kërkesave të tregut në fjale dhe duke pasur aftësipraktike të përftuara nga laboratorët e institucionit. Këto të fundit përbëhen në disa platforma fizike të teknologjise së kohës që u shërbejnë studentëve për të krijuar urën lidhëse ndërmjet njohurive teorike dhe atyre praktike si përgjigje ndaj kërkesave që mund të kenë kompanitë e ndryshme në pozicionet e punës.
 
 
 

Shkarko duke klikuar

 
 
 
 
 

Programi mësimor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stafi Akademik në programin profesional në Sisteme dhe Pajisje Elektrike

 
 

 

Kontakte të nevojshme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përgjegjës Departamenti

 
Prof. Dr. Jakup Agalli
 
 
 
 
 
jagalliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinator i Programit

 
Msc. Virtyt Lesha
 
 
 
 
 
vlesha@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evente në UMT

 
Universiteti Metropolitan Tirana, së bashku me Metropolitan Incubator dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës organizon edicionin e tretë të "festivalit" më të madh të ideve startup në Shqipëri.Ky event mbështetet nga OTP Bank dhe Metro Design duke ofruar çmime të ndryshme dhe suport ...
...
Dr. Roland Subashi, Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit në UMT, do të ligjërojë mbi disa aspekte të parandalimit të pastrimit të parave. Ky event zhvillohet në kuadër të “Ditëve të Kërkimit Shkencor” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë në UMT, ditën e martë në orën 18:00.Dr. ...
...
Universiteti Metropolitan Tirana prezanton programin "UMT Alumni Mentor" ! Një risi që nxit bashkëpunimin midis të diplomuarve dhe studentëve aktualë, me mundësi për këshillim karriere dhe përgatitje profesionale.Aktiviteti zhvillohet ditën e mërkurë, më 31 mars, 2021, ora 17:00 dhe mund të ndiqet ...
...