Partneritetet

Për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mësimdhënies, kërkimit shkencor, shkëmbimin e stafit dhe studentëve, si edhe në fusha të tjera me interest të përbashkët, Universiteti Metropolitan Tirana ka nënshkruar marrëveshje të shumta bashkëpunimi si edhe është pjesë e rrjeteve të ndryshme ndërkombëtare.
Partneritetet tona të suksesshme janë realizuar me institucione dhe rrjete prestigjioze europiane dhe të rajonit, si:

 • Universiteti i Mesinës, Itali;
 • Universiteti i Molises, Itali;
 • Universiteti Politeknik i Marche, Itali;
 • Unioni i Universiteteve Mesdhetare (UNIMED), Itali;
 • Universiteti Politeknik i Barit, Itali;
 • Konsorcium universitetesh italiane (COMMO), koordinuar nga UNIMED, (mundësi shkëmbimi në On-line University of Pegaso, Itali dhe University of Urbino, Itali);
 • Universiteti i Granadës, Spanjë;
 • Universiteti i Sevillias, Spanjë;
 • UPEC, Francë;
 • Agjencia Universitare e Frankofonisë (AUF), Francë;
 • European Alliance for Innovation (EAI), Belgjikë;
 • Universiteti i Masaryk, Çeki;
 • Instituti i Arkitekturës në Pragë, Çeki;
 • Universiteti Teknik i Rigës, Letoni;
 • Universiteti i Letonisë, Letoni;
 • Universiteti Andrei Saguna i Konstancës, Rumani;
 • Universiteti Alexandru Ioan Cuza i Iasit, Rumani;
 • Universiteti Politeknik i Timisoarës, Rumani;
 • Universiteti Perëndimor i Timisoarës, Rumani;
 • Universiteti i Lodz, Poloni;
 • Kolegji Universitar i Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin, Poloni;
 • Akademia WSB, Poloni;
 • Universiteti i Bielsko Bialës, Poloni;
 • Universiteti Ekonomik i Varnës, Bullgari;
 • Kolegjit AAB në Prishtinë, Kosovë;
 • Kolegji Europian i Kosovës;
 • Kolegji i Biznesit në Prishtinë, Kosovë;
 • Akademia e Kulturës e Mesdheut, Turizmit dhe Tregtisë e Maltës.