Lista e Universiteteve Bashkëpunuese në kuadër të Shkembimit/Mobilitetit

Lëvizshmëria e studentëve dhe stafit është një pjesë e rëndësishme e ndërkombëtarizimit, për shkak të vlerës së madhe nga perspektiva e grantmarrësit, por edhe për shkak të ndikimit që ka në vendosjen e bashkëpunimit të mëtejshëm midis institucioneve.

UMT bashkëpunon me universitetet e mëposhtme në kuadër të programit Erasmus + KA107:

 • Universiteti i Masaryk, Çeki
 • Instituti i Arkitekturës në Pragë, Çeki
 • UPEC, Francë
 • Universiteti Teknik i Rigës, Letoni
 • Universiteti i Letonisë, Letoni
 • Universiteti i Turibes, Letoni
 • Ventspils University of Applied Sciences, Letoni
 • Universiteti i Molise, Itali
 • Universiteti Politeknik i Barit, Itali
 • Konsorcium universitetesh italiane (COMMO), koordinuar nga UNIMED (mundësi shkëmbimi të fituara në On-line University of Pegaso, Itali dhe University of Urbino, Itali)
 • Universiteti Andrei Saguna i Konstancës, Rumani
 • Universiteti Alexandru Ioan Cuza i Iasit, Rumani
 • Universiteti Politeknik i Timisoarës, Rumani
 • Universiteti Perëndimor i Timisoarës, Rumani
 • Stefan Cel Mare University of Suceava, Rumani
 • Dimitrie Cantemir Christian University, Rumani
 • Universitetii Mostarit, Bosnje-Hercegovinë
 • Universiteti i Lodz, Poloni
 • Kolegji Universitar i Sipërmarrjes dhe Administrimit në Lublin, Poloni
 • Akademia WSB, Poloni
 • Universiteti i Bielsko Bialës, Poloni
 • Universiteti Ekonomik i Varnës, Bullgari
 • Universiteti i Granadës, Spanjë
 • Universiteti i Sevillias, Spanjë