Kamila Kolumcaj

Viti i I Master Inxhinieri Informatike

Studente e programit Erasmus+

Universiteti: UPEC France

"Kjo eksperiencë të orienton drejt inteligjencës dhe përmirësimit të mënyrës se si sillemi me veten e të tjerët. Për pasojë unë jam shumë e lumtur për mundësinë që m'u dha për të jetuar disa muaj në Paris. Jo vetëm për eksperiencën profesionale të shkëlqyer e cila do të më shërbejë në të ardhmen, por edhe mësova më shumë rreth një kulture shumë të pasur dhe xhentile e cila më ka rritur personalisht në shumë dimensione."