Projekti i Universitetit Metropolitan Tirana në fushën e sipërmarrjes sociale është shpallur fitues në thirrjen e krijuar nga Agjencia Universitare Frankofone (AUF). Në këtë mënyrë, UMT është universiteti i vetëm shqiptar që do të marrë mbështetjen e AUF-së përgjatë vitit akademik 2020-2021. Si ...