Stafi I Zyrës së marrdhënieve me jashtë u mirëprit nga Universiteti Masaryk në Çeki për një javë trajnimi mbi ndërkombëtarizimin. Gjatë këtij trajnimi me përfaqësues nga vende të ndryshme të Europës Lindore, u zhvilluan trajnime të ndryshme mbi menaxhimin e mobiliteteve në kuadër te Programit Erasmus+ dhe takime të ndryshme me përgjegjës të zyrave të Marrdhënieve me Jashtë, zyrën ESN në Masaryk ku u diskutua mbi proceset e ndërkombëtarizimit dhe studentët.