Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin e Letonisë në Letoni, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik për mësimdhënie.


Niveli i mobilitetit:


  • - Mobilitet për mësimdhënie;
Kush mund të aplikojë:

Mund të aplikojnë stafi akademik i brendshëm në Fakultetin e Ekonomisë.


Kohëzgjatja e bursës:


- 5 ditë (plus 2 ditë udhëtim) dhe përfshin 8 orë mësimdhënie në gjuhën angleze.


Bursat përfshijnë:


- Kompensimin ditor sipas programit Erasmus +, 140 euro në ditë;

- Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:Dokumentet">http://ec.europa.eu/programmes...
e nevojshme për aplikim:

  • - Kopje e pasaportës;
  • - CV dhe listë e publikimeve (në gjuhën angleze);
  • - Vërtetim punësimi (në gjuhën angleze);
  • - Plani i mobilitetit për mësimdhënie;
Formati i planit të mobilitetit mund të shkarkohet në adresën:
Për">https://www.uaic.ro/en/interna...
më shumë lidhur me plotësimin e dokumentit të planit të mobilitetit referohuni udhëzuesit të mobilitetit në adresën:

Afati">https://umt.edu.al/udhezues-mb...
për aplikim: 19 Nëntor, 2021

Për të aplikuar ju lutemi të dorëzoni dokumentet të skanuara me e-mail në adresën edoku@umt.edu.al ose dorazi në Drejtorinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Universitetin Metropolitan Tirana.

UMT ju uron suksese në aplikimin tuaj!