Universiteti Metropolitan Tirana në kuadër të një projekti të bashkëfinancuar nga Agjencia Universitare e Frankofonisë do të ofrojë “Kurset e sipërmarrjes sociale” përgjatë periudhës mars-maj 2021, në tre module.

Kurset do të organizohen në formën e leksioneve online, trajnimeve, videove, materialeve të shkruara të ndara me studentët si edhe aktiviteteve praktike. Pjesëmarrja do të jetë tërësisht falas dhe është e hapur për të gjithë studentët, startup-et e reja dhe të interesuarit në fushën e sipërmarrjes sociale.

Në fund të të gjitha moduleve studentët që ndjekin 95% të leksioneve do të pajisen me një certifikatë që vërteton njohuritë e tyre.

Kurset do të ofrohen nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj në këtë fushë si Ramaswami Balasubramaniam - Lektor në Cornell University dhe në Indian Institute of Technology, Jona Repishti – Drejtore e Massachusetts Institute Of Technology D-Lab, Giuseppe Macca - Lektor në University of Manizales, Genc Alimehmeti – pedagog në Universitetin e Tiranës dhe kërkues shkencor në Universitetin e Bolonjës etj.

Qëllimi i këtyre kurseve është të orientojë përpjekjet e studentëve drejt sipërmarrjes sociale dhe inovacionit.

Të gjithë të interesuarit për të ndjekur këto kurse, mund të regjistrohen duke klikuar në këtë formë aplikimi dhe së shpejti do të kontaktohen për të gjitha detajet e ndjekjes së kursit.

Temat e kurseve dhe lektorët përkatës janë të pasqyruar në axhendën e eventit që mund ta aksesoni duke klikuar këtu.

Résumé en français:
L'Université Métropolitaine de Tirana, dans le cadre d'un projet cofinancé par l'Agence Universitaire de la Francophonie, proposera des "Cours d'Entrepreneuriat Social" pendant la période mars-mai 2021, en trois modules.

Les cours seront organisés sous la forme de conférences en ligne, de formations, de vidéos, de documents écrits partagés avec les étudiants, ainsi que d'activités pratiques. La participation sera entièrement gratuite et est ouverte à tous les étudiants, aux nouvelles startups et aux personnes intéressées par le domaine de l'entrepreneuriat social.

À la fin de tous les modules, les étudiants qui assistent à 95% des cours recevront un certificat prouvant leurs connaissances. 

Kush janë lektorët? 


Dr. Ramaswami Balasubramaniam (Balu), MD, MPA, M. Phil, ka qenë Profesor i Frank H T Rhodes në Universitetin Cornell. Ai aktualisht është profesor i ftuar në shkollën ILR, Universiteti Cornell, SHBA dhe një Profesor me kohë të pjesshme në Institutin Indian të Teknologjisë, New Delhi (IIT-Delhi). Është një ekspert i zhvillimit, inovator në fushën sociale, autor dhe një trajner i Lidershipit. Ai është një bursant i programit Tata, një Mason Fellow i Shkollës Harvard Kennedy dhe ka qenë një Mid-Career Fellow i Qendrës Hauser për Shoqërinë Civile të Universitetit të Harvardit. Dr. Ramaswami Balasubramaniam është Themeluesi i Lëvizjes Rinore Swami Vivekananda, një nga organizatat kryesore jofitimprurëse të Indisë dhe Themeluesi-Kryetari i institucionit think-tank të politikave publike Grassroots Research And Advocacy Movement.
Ka shërbyer si këshilltar i organizatave të ndryshme në fushat e Shëndetësisë, Arsimit, Zhvillimit Ekonomik dhe Qeverisjes në Indi dhe SH.B.A. Përveç se është një Konsulent dhe Recensues për Bankën Botërore, gjithashtu është anëtar i Komiteteve të ndryshme Shtetërore, Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Ai zhvillon workshope të lidershipit për udhëheqësit në sektorët jofitimprurës, të korporatave, qeverisë dhe sektorëve arsimor në Indi, vendet e Azisë Jugore dhe në SHBA. Kurset që ai jep janë ‘Leadership for Global Citizenship’, ‘Leadership for Policy Makers’ dhe ‘Leadership for the Social sector’. Ai drejton workshope të njohura, si: ‘Exercising Enlightened Leadership’, ‘Leading Businesses Globally’, ‘Leadership for Talent Managers’ dhe ‘Exercising Mindful Leadership’. Dr. Balu gjithashtu udhëheq dhe mentoron lidera të lartë politikë dhe të biznesit, drejtues të lartë në institucione akademike dhe jofitimprurëse dhe mund të kontaktohet nëpërmjet adresës - email@rbalu.com.

Giuseppe Macca, Sipërmarrës, i apasionuar pas qëndrueshmërisë dhe ekspert i Përgjegjësive Sociale të Organizatave me një dëshirë të përhershme për të ndikuar në botë. Gjatë studimeve të tij në shkencat politike në LUISS (Romë) ka kuptuar se një mënyrë e mundshme e arritjes është duke ndryshuar mënyrën e të bërit biznes. I dhënë pas udhëtimeve, para se të kthehej në Siçili, ka pasur eksperienca pune në Buenos Aires, Sao Paulo, Boston Durham (MB) dhe Athinë. Në vitin 2020 ka themeluar ethics4growth dhe tani jep mësim edhe në Fakultetin e Marketingut Ndërkombëtar të Universitetit të Manizales (Kolumbi).

Kristina Touzenis, Managing Director, BST Impact & Founding Partner, Sympatheia, është një avokate dhe një udhëheqëse e njohur në funksionimin efektiv dhe konkret të standardeve dhe parimeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në mjedise komplekse në të gjithë botën që kërkon angazhim afatgjatë me një mori palësh të interesuara. Ajo ka përvojë më shumë se 20 vjeçare në fushën e avokatisë, raportim të të drejtave të njeriut, monitorim dhe vlerësim si dhe në bërjen e politikave dhe negociatave në nivel kombëtar, rajonal dhe global. Kristina themeloi BST Impact për të ndihmuar kompanitë dhe investitorët të operacionalizojnë në mënyrë efektive kriteret ESG dhe agjendën e Biznesit dhe të Drejtave të Njeriut në strategjitë e tyre përkatëse të biznesit, proceset e investimeve dhe sistemet e menaxhimit të vlerësimit të rrezikut. Kristina ka krijuar Njësinë Ndërkombëtare të Drejtësisë në Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin - IOM, Agjencia e KB për Migracionin dhe ka shërbyer si Shefe e Njësisë nga 2011 deri në 2020. Në atë rol, ajo ndërtoi politika dhe udhëzime të brendshme për tërë organizatën për zyrat në të gjithë botën mbi mënyrën e operacionalizimit, raportimit dhe monitorimit të ndikimit të programeve nga një perspektivë e bazuar në të drejtat, duke zhvilluar tregues dhe metodologji për të matur dhe shfrytëzuar përfitimet për shoqëritë e gjera dhe përfituesit. Ajo gjithashtu u angazhua me palët qeveritare për zhvillimin dhe rishikimin e legjislacionit si dhe me Agjencitë e tjera brenda sistemit të përbashkët të KB, për avokimin dhe zbatimin e programeve në të gjithë botën. Para emërimit të saj në selinë e IOM-it, Kristina ka punuar nga 2006 në 2011 në Zyrën Rajonale të IOM për Rajonin Mesdhe, në përkthimin e normave dhe standardeve ndërkombëtare në praktikë në terren dhe nga 2002 në 2006 në zbatimin e të drejtave të fëmijëve në Rajonin Mesdhe për një OJQ. Gjatë karrierës së saj, ajo ka dhënë kurse universitare dhe pasuniversitare në të Drejtën Ndërkombëtare në disa universitete. Është diplomuar në LLB dhe LLM nga Universiteti i Kopenhagenit. Aktualisht është Kryetare e degës së Gjenevës për Gratë në Sustainable Finance (WISF), anëtare e Geneva Sustainable Finance, anëtare e Female Founders Collective dhe anëtare e Dhomës Tregtare Britanike Zvicerane.

Giulia Biselli
, Partnere bashkë-themeluese e BST Impact. Giulia Biselli ka një përvojë disa vjeçare duke punuar me aktorë të ndryshëm si nga sektori publik ashtu edhe nga sektori privat, në rajone të ndryshme në të gjithë botën. Ajo filloi karrierën e saj duke punuar në marrëdhëniet me jashtë për kompani private në Itali dhe Kinë dhe më pas ajo ka punuiar për ente të ndryshme qeveritare dhe ushtarake italiane si analiste dhe si pjesë e delegacioneve diplomatike. Para themelimit të BST Impact, ajo ka punuar për një OJQ në zhvillimin, ekzekutimin dhe monitorimin e mjeteve dhe mekanizmave të vlerësimit për të hetuar rreziqet e mundshme sociale dhe të të drejtave të njeriut në zinxhirët e furnizimit të kompanive, në shumë shtete. Ajo ka një përvojë të gjerë në monitorimin dhe vlerësimin e aspekteve të të drejtave të njeriut të projekteve dhe proceseve, dhe një qasje shumë praktike për të matur ndikimet dhe vendosjen e treguesve realë, qëllimeve dhe përparësive të bazuara në një qasje normative.

Silvia Scozia
, Partnere bashkë-themeluese, BST Impact. Silvia Scozia ka mbi shtatë vjet përvojë pune në politikëbërje dhe kërkime ligjore mbi çështje të së drejtës kombëtare dhe ndërkombëtare, si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Para themelimit të BST Impact, ajo ka punuar si kërkuese bashkëpunëtore e Kryqit të Kuq Britanik në Kembrixh (MB), si bashkëpunëtore juridike në Shërbimin Këshillues të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare dhe si Këshilltare e ish-Ministrit të Punëve të Jashtme të Spanjës në firmën ligjore Palacio & Asociados në Madrid. Ajo ka përvojë të gjerë në rishikimin e përputhshmërisë së kornizave ekzistuese me standardet e njohura ndërkombëtarisht dhe krijimin e strategjive të mundshme, të mbështetura, të orientuara drejt veprimit për palët e ndryshme të interesit. Ajo ka punuar më parë me Njësinë Ndërkombëtare të të Drejtave të Migracionit të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), Zyrën e Prokurorit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare të KB për Ish Jugosllavinë (ICTY) dhe OJQ Oxfam. Silvia mban një Diplomë Bachelor dhe Master në Drejtësi dhe një LL.M. në të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut nga Akademia e Gjenevës. Ajo u specializua në Udhëheqjen e Qëndrueshmërisë dhe Përgjegjësinë e Koorporatave në London Business School.

Genc Alimehmeti
 është Profesor i Asociuar në Departamentin e Menaxhimit, Universiteti i Tiranës dhe Studiues në Departamentin e Menaxhimit, Universiteti i Bolonjës. Ai ka ligjëruar në programe të ndryshme masteri në University of Bologna, Fondazione Alma Mater, Open University Italy (IUL), Bologna Business School, University of Malta, Lady of Good Council. Ai ka marrë titullin Ph.D në vitin 2012 me një tezë sasiore bazuar në analizën e të dhënave. Si studiues shkencor ai ka përvojë në ekipe të ndryshme kërkimore në disa Universitete, si Brown University, London School of Economics, Antwerp University, Tilburg University, University of Malta, University G. D’Annunzio dhe organizata të ndryshme, ndër të cilat IPRASE (Itali), Agnelli Foundation (Itali), National Center of Research Italy, IFC - Banka Botërore, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), LuxDev Kosova, etj. Interesat e tij kërkimore fokusohen në fushën e sipërmarrjes sociale, qëndrueshmërinë, udhëheqjen e shkollave, qeverisjen e korporatave, përgjegjësisë sociale të korporatave, paaftësisë paguese të korporatave etj. Në lidhje me këto tema, ai ka publikuar në Journals of Sustainability, Educational Management Administration & Leadership Journal; RicercAzione; International Journal for Educational Law and Policy; Journal of Accounting, Auditing and Finance; etj.

Pleurat Rexhepi PhD është drejtor i Metropolitan Incubator, UMT. Ështe diplomuar në një nga universitetet më të mira të Evropës, në King’s College London me gradë PhD në fushën e strategjisë së korporatave. Ka punuar mbi 8 vjet ne Universitetin e Tiranës si lektor për lëndët e Inovacionit dhe Qeverisjes së Korporatave dhe ka udhëhequr biznese në ndryshme në fushë e sipërmarrjes. Gjithashtu ka punuar per pak kohë në Këshillin e Ministrave, në Drejtorinë e Analizës së Politikave Shtetërore.

Dr. Alba Skendaj është angazhuar prej më shumë se 10 vitesh si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të Menaxhimit, FE UT ku aktualisht mban pozicionin e lektores. Ka përfunduar studimet e larta për Ekonomi dhe Drejtësi dhe mban titullin “Doktor i Shkencave” nga Departamenti i Politikave dhe Qeverisjes në BE, ISE-UT. Dr. Skendaj është e përfshirë në disa projekte të OJQ-ve dhe IAL-ve në Shqipëri, kryesisht si eksperte, si në planifikim dhe implementim të disa projekteve financuar nga donatorë vendas apo të huaj. Është përfshirë si bashkëpunëtore shkencore në projekte të Fakultetit të Shkencave të Biznesit, Universiteti i Bolonjës dhe të Universitetit Metropolitan Tirana. Është e angazhuar si eksperte e jashtme në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, si dhe Pikë Kontakti Kombëtare (NCP) për Joint Research Centre, Horizon2020, programi i EU. Ka publikuar artikuj të ndryshëm shkencorë si dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Eshtë angazhuar në mësimdhënien e lëndëve: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhim Biznesi, Strategji Biznesi e Avancuar, Menaxhim Shpërblimi, Qeverisje e Korporatave, Inovacion, Sistemet e Planifikimit dhe Kontrollit Menaxherial në programet Bachelor dhe Master. Fusha e kërkimit: Menaxhimi, falimenti, inovacioni, lidershipi në arsim, menaxhimi i performancës në institucione publike.

Dr. Bruna Nicka mban pozicionin e Drejtores së Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve në Universitetin e Tiranës. Që prej vitit 2015 është pedagoge pranë Departamentit të Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Nicka është diplomuar në 2010 në Fakultetin e Ekonomisë, UT në degën Administrim Biznesi. Në 2013 ajo përfundoi studimet master në “EU Business Law” pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT. Znj. Papa ka eskpertizën e saj në fushën e Sipërmarrjes dhe Komunikimit në Biznes. Studimet doktorale i ka kryer në fushën e “Universitetit Sipërmarrës”. Znj. Nicka ka një eksperiencë të gjerë në menaxhimin e programeve të mobilitetit të BE-së për shkëmbimet e studentëve dhe stafit si EMA2 dhe Erasmus +, Credit Mobility dhe në projekte të ngritjes së kapaciteteve si Tempus, IPA Adriatic, KA2 etj.
PhD (candidate) Majlinda Dhuka eshte juriste, me nje eksperience rreth 20 vjecare ne sektorin publik dhe ne angazhimin si lektore ne universitete. Ajo ka eksperience ne ceshtje te zhvillimit dhe rritjes, planifikim dhe menaxhim strategjik, projekte, financime, investime, ngritje dhe rritje organizative, bashkepunimin per zhvillim etj. Ajo eshte Mentore prane Inkubatorit Metropolitan – METINC - te Universitet Metropolitan Tirana, si dhe lektore per Menaxhim Biznesi dhe Projektesh, Menaxhim Projektesh (Inxhinierike), Menaxhim Kontratash, Qeverisje Korporatash etj.

PhD Candidate Elona Cera aktualisht Pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Metropolitan Tirana. Njëkohësisht, e angazhuar si Koordinatore në Inkubatorin Metropolitan të Biznesit. Pozicioni i saj në këtë institucion nënkupton ushtrimin e funksionit si akademike dhe njëkohësisht nxitjen, motivimin dhe angazhimin e të rinjve në aktivitete të sipërmarrjes dhe inovacionit. Kohët e fundit është duke ndjekur studimet e doktoratës në Universitetin Tomas Bata në Zlin. Për më tepër, ka përfunduar Akademinë Verore për Profesionistë të Rinj në Ekosistemet e Inovacionit dhe Sipërmarrjen në Universitetin Lund nga ka fituar edhe statusin si “agjente ndryshimi”(change agent) për çështje të rëndësishme te komunitetit si sipërmarrja dhe inovacioni. Aktualisht është bashkë-krijuese dhe bashkë-implementuese e një projekti të financuar nga Swedish Institute lidhur me sipërmarrësit në fushën e teknologjisë.

PhD Candidate Almarin Frakulli ka një diplomë bachelor në Marrëdhëniet Ekonomike Ndërkombëtare nga Fakulteti i Menaxhimit të Biznesit nga Universiteti "Angel Kanchev" i Rousse, Bullgari. Gjithashtu, ai ka ndjekur programin master mbi Financat dhe Bankën në Cv. Universiteti Kiril i Metodii”, Tarnovo, Bullgari. Pas diplomimit, për shtatë vjet ai ka punuar në sektorin e energjisë si pjesë e Departamentit të Thesarit në Cez Albania. Aktualisht është pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Departamenti i Menaxhimit të Universitetit Metropolitan Tirana dhe gjithashtu pedagog në Departamentin e Menaxhimit, UT. Ai është një studiues dhe kandidat për PhD në fushën e Politikave të Taksave. Puna e tij është përqendruar në kërkimin e impaktit të Politikave të Taksave mbi aktivitetin e sektorit të SME-ve në Shqipëri.
Disa nga botimet më të fundit në lidhje me këtë paraqitur janë:
1. Almarin Frakulli -SMEs development in Albania- the impact of tax policies on sustainable sector growth. /13th International Conference of ASECU Social and Economic Challenges in Europe 2016-2020 (May 19-20, 2017 in Durrës, Albania)
2.Jorida Xhafaj, Almarin Frakulli - The impact of public security in the information privacy: Analyze of the ECHR Decisions/ 6th UBT Annual International Conference UBT Kosovo. (27-29 October 2017 in Durrës, Albania)
3.Almarin Frakulli - Fiscal Policy as a tool of Economic Stabilization - the case of Albania” 4th Albanian University International Conference (22 December 2017 in Tirana, Albania)

MSc. Erila Haska
mban pozicionin e Menaxheres së Programit për Sipërmarrjen Sociale dhe Inovacionin pranë Partners Albania for Development and Change. Ajo ka një ekspertizë në menaxhimin e projekteve, mbledhjen e fondeve, kërkimin dhe mentorimin e startupeve, sipërmarrjen sociale dhe fondet alternative për CSO-të. Ajo ka qenë pjesë e konferencave ndërkombëtare dhe ka kontribuar në më shumë se 15 studime dhe raporte kërkimore, me një fokus të veçantë në sipërmarrjen sociale në Shqipëri. Erila ka menaxhuar skemat e sub-granteve dhe ka udhëhequr programe trajnimi me një fokus të veçantë në sipërmarrjen sociale për 6 vjet. Ajo është e angazhuar si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në Shqipëri në lëndënt e Menaxhimit Strategjik dhe Vendimmarrjes. Ajo ka një diplomë bachelor dhe master në Administrim Biznesi nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Erila mban çertifikime të ndryshme në inovacion, kapital privat, kërkim shkencor, mbledhje fondesh, impakt social etj.

MSc. Ariola Memia
shërben si Asistente e Granteve pranë Partners Albania for Development and Change. Ariola ka një Master të Administrimit të Biznesit (MBA) nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe angazhimi i saj si Asistent Pedagoge në të njëjtin fakultet vjen në përputhje me formimin e saj akademik dhe përvojën e kërkimit që janë përqendruar te sipërmarrja. Ariola ka një histori të demonstruar të punës në industrinë e kërkimit dhe koordinimin e projekteve, ku ka shërbyer në planifikimin dhe monitorimin e skeduleve, stafit, burimeve dhe komunikimit.

MSc. Lorina Misku
është diplomuar për Drejtësi, në Universitetin e Tiranës, si dhe ka fituar titullin Master i Shkencave në të Drejtë Publike. Është koordinatore e Politikave dhe Prioriteteve Kombëtare, në Kryeministri. Fokus i veçantë i ekspertizës është e drejta publike dhe politikat zhvillimore, si dhe qasja menaxheriale. Lorina ka një interes të veçantë për proceset e integrimit si dhe në kontributin për zhvillime gjithëpërfshirëse. Së fundmi ka shfaqur interes në mentorimin e projekteve të cilat kanë fokus qasjen zhvillimore dhe ngritjen e kapaciteteve. Ka kryer një sërë trajnimesh për fushat e saj të ekspertizës si dhe është Alumni i Akademisë së Integrimit Evropian dhe Negociatave Është bashkëautore e disa publikimeve shkencore, pranë Universitetit të Tiranës.