Universiteti Metropolitan Tirana shpall listat e renditjes së studentëve që kanë përzgjedhur programet bachelor dhe profesionale në portalin e Maturës Shtetërore për të vazhduar studimet e larta në vitin akademik 2020-2021.

Maturantët duhet të paraqiten në Universitetin Metropolitan Tirana nga data 2 shtator për të kryer procesin e regjistrimit, së bashku me dokumentacionin e mëposhtëm:

· Kopje e noterizuar e Diplomës së Maturës Shtetërore
· Kopje e noterizuar e Certifikatës së Maturës Shtetërore
· Në rast se kandidati ka kryer gjimnazin jashtë shtetit duhet të paraqesë Njehsimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit

· Dy fotografi
· Dokument identifikimi (fotokopje)
· Mandat pagese


Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë aplikimin tuaj:

Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës


Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi


Program i integruar i Ciklit të Dytë në Arkitekturë


Program profesional në Dizajn Grafik


Program profesional në Topografi dhe GISFakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT


Bachelor në Inxhinieri Software – Shqip


Bachelor në Inxhinieri Software – Anglisht


Bachelor në Inxhinieri Elektrike – Shqip


Bachelor në Inxhinieri Elektrike – Anglisht


Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike


Program profesional në Sistem dhe Pajisje Elektrike


Program profesional në Dizajn dhe Zhvillim Software


Fakulteti i Ekonomisë


Bachelor në Administrim Biznes


Bachelor në Financë


Bachelor në Informatikë Ekonomike – Shqip


Bachelor në Informatikë Ekonomike – Anglisht


Program profesional në Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente