Universiteti Ndërkombëtar i Travnik në bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me tematikë: 'Resistance of Economy, Law and Media in Conditions of Uncertainty Globally and Regionally with Special Reference to the Countries of the Western Balkans'.

Të gjithë të interesuarit mund të ndjekin thirrjen e mëposhtme për këtë konferencë dhe ftohen të marrin pjesë duke dërguar abstraktet/punimet e tyre në adresën e email-it: konferencija@iu-travnik.com.

Data të rëndësishme: 
  • Dorëzimi i abstraktit (deri në 150 fjalë) -13.11.2021. 
  • Dorëzimi i plotë i artikullit - 04.12.2021. 
  • Informimi rreth pranimit apo refuzimit të artikullit -11.12.2021.
  • Zhvillimi i Konferencës - 17-18.12.2021