Universiteti Metropolitan Tirana vijon pjesëmarrjen në projektet e Horizon2020 dhe Smart4All. Ftohen të gjithë studentët dhe akademikët të marrin pjesë me punimet e tyre në "10th Mediterranean Conference on Embedded Computing". Për më shumë informacione në lidhje me pjesëmarrjen të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë me Prof. Dr. Betim Çiço përmes adresës: bcico@umt.edu.al