Kurset përgatitore për Maturën Shtetërore

 
Universiteti Metropolitan Tirana organizon kurset përgatitore për provimet e Maturës Shtetërore, të cilat ofrohen falas për të gjithë të interesuarit. Kurset zhvillohen nga pedagogë të njohur dhe ekspertë të fushave përkatëse.

Qëllimi i kurseve falas është përgatitja e maturantëve për provimet e Maturës Shtetërore, ku përgjatë javëve ata ushtrohen me tezat e viteve të kaluara, rifreskojnë njohuritë për secilën nga lëndët, zgjidhin ushtrime të ndryshme etj. Maturantët kanë mundësinë të ndjekin kurset e më shumë se një lënde njëkohësisht.

Universiteti Metropolitan Tirana ofron kurse përgatitore falas në këto fusha:

1. Letërsi
2. Matematikë
3. Anglisht
4. Informatikë
5. Fizikë
6. Ekonomi
7. Arkitekturë

Kurset zhvillohen në godinën Qendrore të Universitetit Metropolitan Tirana, në adresën rruga “Sotir Kolea dhe Budi”, Qyteti Studenti, Tiranë.

Për çdo pyetje në lidhje me kurset falas mund të shkruani në adresën info@umt.edu.al ose të na kontaktoni në numrin celular 0692591493.