Kurset përgatitore për Maturën Shtetërore

 
Universiteti Metropolitan Tirana organizon kurset përgatitore për provimet e Maturës Shtetërore, të cilat ofrohen falas për të gjithë të interesuarit. Kurset zhvillohen nga pedagogë të njohur dhe ekspertë të fushave përkatëse.

Qëllimi i kurseve falas është përgatitja e maturantëve për provimet e Maturës Shtetërore, ku përgjatë javëve ata ushtrohen me tezat e viteve të kaluara, rifreskojnë njohuritë për secilën nga lëndët, zgjidhin ushtrime të ndryshme etj. Maturantët kanë mundësinë të ndjekin kurset e më shumë se një lënde njëkohësisht.

Universiteti Metropolitan Tirana ofron kurse përgatitore online dhe falas në këto fusha:

1. Ekonomi
2. Matematikë


Të gjithë maturantët mund ti ndjekin kurset duke plotësuar këtë formular: https://forms.gle/LLctFoNRJ8QGcKgP7

Për çdo pyetje në lidhje me kurset falas mund të shkruani në adresën info@umt.edu.al ose të na kontaktoni në numrin celular 0692591493.