Kurse dhe Trajnime

 
 
 

 
 
 
Kurset e formimit të vazhduar
 

 
Kurset e formimit të vazhduar synojnë të përcjellin një filozofi të mësuari që është e ndryshme nga ajo tradicionale, por ecën përkrah saj nën objektivin e zhvillimit personal të individëve dhe sektorëve të ndryshëm të shoqërisë.

Zhvillimi i kurseve të formimit të vazhduar është mishërim i objektivave dhe vizionit të vetë Universitetit Metropolitan Tirana në përputhje edhe me programet e studimit. UMT duke ndjekur zhvillimet dhe nevojat e tregut, përgatit ekspertë të licensuar për aktivitete të veçanta si në Vlerësimin dhe Invenstimin në Pasuritë e Paluajtshme apo Auditimin e Energjisë.

Këto kurse zhvillohen periodikisht në Universitetin Metropolitan Tirana dhe janë të licensuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Profesionistët që ndjekin kurset e formimit të vazhduar përditësohen me të rejat më të fundit nga fushat përkatëse përmes leksioneve me ekspertë vendas dhe të huaj, si edhe fitojnë të drejtën për të zhvilluar aktivitetin e tyre në fushat përkatëse.