Jam maturant

 
 
 
 
Cili është programi i duhur për ju?
 
 
Universiteti Metropolitan Tirana ka përgatitur pyetjet e mëposhtme për t’ju orientuar se cila nga fushat e studimit mund t'ju përshtatet më mirë për të ndjekur studimet në universitet: