Fakultetet1

 
Misioni i Universitetit Metropolitan Tirana është të ofrojë shërbimet më të mira për studentët, stafin dhe grupet e tjerë të interesit, në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e edukimit dhe t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e plotë për të pasur një performancë sa më të lartë në tregun e punës.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Elektronikë (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Komunikim Dixhital (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Kontroll Inxhinierik (Mundësi studimi edhe në anglisht
  • Sisteme Fuqie (Mundësi studimi edhe në anglisht)
  • Makineri Elektrike (Mundësi studimi edhe në anglisht)