Projekte

Smart4All

Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e H2020, IK-01-2019: Smart Any Anywhere Initiative. Në Prill 2016 Komisioni Evropian prezantoi Strategjinë Dixhitalizuese Evropiane të Industrisë (DEI). Qëllimi i përgjithshëm i kësaj nisme është të sigurojë që çdo industri ...
Lexo më shumë...

MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

Partnerët: Projekti MARDS është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian përmes programit Erasmus KA2. Universiteti Metropolitan Tirana është një ndër 16 partnerët pjesmarrës në konsorciumin e koordinuar nga Universiteti i Malit të Zi.  Ky projekt synon ngritjen e kapaciteteve, ndryshimin e ...
Lexo më shumë...
 

Projekte

Smart4All

Statusi Aktual: Në proces implementimi

MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

Kohëzgjatja e projektit: 2018-2021