Metropolitan Innovation Center u themelua në Dhjetor 2019 në kuadër të Programit EU for Innovation në bashkëpunim me GIZ dhe SIDA. Objekti i përgjithshëm i Qendrës është adresimi i nevojave të 1) të rinjve, 2) studiuesve dhe 3) NVM-ve për mbështetjen teknologjike të ideve të tyre. Metropolitan ...