“Sapientify” është një platformë online që ofron mësimdhënie për studentët, nëpërmjet kurseve dhe literaturës. Kështu distanca, koha apo numri i studentëve nuk është më një problem. Platforma përfshin dhe detyra praktike që e bën studimin 3 herë më efektiv. Start upi është në faza implentimi dhe grupet e interesit që synon janë të rinjtë 24-38 vjeç që duan të mësojnë një gjuhë të huaj,të trajnohen apo të marrin pjesë në seminare në nivel nacional dhe ndërkombëtarë. Vlera e shtuar që sjell “Sapientify” është metoda praktike dhe efektive e mësimdhënies, që përfshin katër aftësitë kryesore: të dëgjuarit; të folurit; të lexuarit; të shkruarit të cilat mësohen në distance, nëpëmjet kombinimit të lojrave, praktikës dhe teorisë gjatë procesit të të mësuarit.

Ekipi i “Sapientify”:

Aleksandra Ngjeliu

Arbër Nushi

Klaus Veliu

Eljon Mati