Projekte > MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

Partnerët:
Projekti MARDS është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian përmes programit Erasmus KA2. Universiteti Metropolitan Tirana është një ndër 16 partnerët pjesmarrës në konsorciumin e koordinuar nga Universiteti i Malit të Zi.  
Ky projekt synon ngritjen e kapaciteteve, ndryshimin e politikave, përmirësimin e kushteve të kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies përmes krijimit të dy shkollave pilot doktorature ndërmjet dy vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri dhe Mal të Zi) në një fushë të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili është me interes të madh për të dy vendet dhe rajonin në tërësi. Ky projekt zhvillon dhe propozon një model të ri të studimeve doktorale që bazohet në përvojën e fituar gjatë dekadave të fundit duke marrë parasysh nevojat aktuale dhe të ardhshme në vend.
Gjatë implementimit do të propozohen dhe zhvillohen zgjidhje të shumta krijuese, veçanërisht në përmbajtjen e një programi të ri (kurse inovative, mësimdhënie inovative, laboratore inovative). Rrjedha e projektit, duke përfshirë aspektin e tij financiar, do të pasohet me zbatimin e teknologjive të reja të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, që do të ndjekin në baza ditore progresin dhe treguesit e studentëve, profesorëve, mbikëqyrësve dhe stafit profesional. Një softuer i tillë do të jetë kreativ dhe inovativ në vetvete.
 
Share on Facebook
Tweet
 
Projekte > MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

MARDS- ‘’Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania’’

Kohëzgjatja e projektit: 2018-2021

Share on Facebook
Tweet
Partnerët:
Projekti MARDS është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian përmes programit Erasmus KA2. Universiteti Metropolitan Tirana është një ndër 16 partnerët pjesmarrës në konsorciumin e koordinuar nga Universiteti i Malit të Zi.  
Ky projekt synon ngritjen e kapaciteteve, ndryshimin e politikave, përmirësimin e kushteve të kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies përmes krijimit të dy shkollave pilot doktorature ndërmjet dy vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri dhe Mal të Zi) në një fushë të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili është me interes të madh për të dy vendet dhe rajonin në tërësi. Ky projekt zhvillon dhe propozon një model të ri të studimeve doktorale që bazohet në përvojën e fituar gjatë dekadave të fundit duke marrë parasysh nevojat aktuale dhe të ardhshme në vend.
Gjatë implementimit do të propozohen dhe zhvillohen zgjidhje të shumta krijuese, veçanërisht në përmbajtjen e një programi të ri (kurse inovative, mësimdhënie inovative, laboratore inovative). Rrjedha e projektit, duke përfshirë aspektin e tij financiar, do të pasohet me zbatimin e teknologjive të reja të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, që do të ndjekin në baza ditore progresin dhe treguesit e studentëve, profesorëve, mbikëqyrësve dhe stafit profesional. Një softuer i tillë do të jetë kreativ dhe inovativ në vetvete.