Për të gjithë ata që kërkojnë një eksperiencë të re akademike, Universiteti Perëndimor i Timisoarës në Rumani organizon shkollën verore online për studentët e ciklit Bachelor dhe Master. Shkolla verore do të ofrojë kurse multi dhe ndër disiplinore në datat 31 Gusht – 13 Shtator 2020.

Universiteti Perëndimor i Timisoarës është partner i Universitetit Metropolitan Tirana në programin Erasmus +.

Afati i aplikimit për shkollën verore: 31 Korrik 2020

Tarifa e pjesëmarrjes: 75 Euro

Për më shumë informacion vizitoni:

http://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school/


http://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school-second-edition/