Lajme & Aktivitete

Leksion i hapur me temë: "Organizational Changes in the Digital Age

Profesor Arben Asllani, pedagog i University of Tennessee at Chattanooga ndau me studentët e Fakultetit të Ekonomisë në UMT rrugëtimin e tij akademik, dhe mundësitë e studentëve në sajë të bashkepunimeve me universitete të huaja. Përgjatë leksionit u diskutua rreth ndryshimit që kanë pësuar ...
Lexo më shumë...

Urimi i Rektorit të UMT, Prof. Dr. Nikolla Civici për Festat e Fundvitit

Lexo më shumë...

Workshop informues mbi përgatitjen e projekteve për të aplikuar në kuadrin e thirrjeve të SMART4All

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT, me nismën e Qendrës Kërkimore, organizon një sesion informues rreth aplikimeve për financim në kuadrin e projektit Smart4All. Projekti Smart4All, ka në fokus mbështetjen e eksperimenteve ndër-kufitare me qëllim transferimin e njohurive (Cross-Domain ...
Lexo më shumë...

Hapet thirrja për bursa studimi për studentët e UMT, në Universitetin Lodz në Poloni, në kuadër të programit Erasmus +

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin e Lodzit në Poloni, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për studentët.Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë semestrin e dytë të vitit akademik ...
Lexo më shumë...

Hapet thirrja për bursa studimi për studentët e UMT, në Universitetin Politecnico di Bari në Itali, në kuadër të programit Erasmus +

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin Politecnico di Bari në Itali, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për studentët.Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë semestrin e dytë të vitit ...
Lexo më shumë...

Hapet thirrja për bursa studimi për studentët e UMT, në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni, në kuadër të programit Erasmus +

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin Universitetin Teknik të Rigës në Letoni, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për studentët.Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë semestrin e dytë ...
Lexo më shumë...

Hapet thirrja për bursa studimi për studentët e UMT, University College of Enterprise and Administration në Lublin, Poloni, në kuadër të programit Erasmus +

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me University College of Enterprise and Administration, në Lublin, Poloni, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për studentët.Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë ...
Lexo më shumë...

Hapet thirrja për bursa studimi për studentët e UMT, në Universitetin e Molises në Itali, në kuadër të programit Erasmus +

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin e Molises në Itali, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për studentët.Mobiliteti dhe kohëzgjatja e bursave:Studentët do të studiojnë semestrin e dytë të vitit akademik ...
Lexo më shumë...

Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik të UMT, në Programin Erasmus +, në Universitetin e Letonisë në Letoni

Universiteti Metropolitan Tirana falë angazhimit të tij në programin Erasmus + dhe bashkëpunimit me Universitetin e Letonisë në Letoni, hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik për mësimdhënie.Niveli i mobilitetit:- Mobilitet për mësimdhënie;Kush mund të aplikojë:Mund ...
Lexo më shumë...

Thirrje për pjesëmarrje në konferencën shkencore në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar të Travnik

Universiteti Ndërkombëtar i Travnik në bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Metropolitan Tirana organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me tematikë: 'Resistance of Economy, Law and Media in Conditions of Uncertainty Globally and Regionally with Special Reference to the Countries of ...
Lexo më shumë...
[ Page 1 of 8 ]Next