The Master of Science in Electronic Engineering gives students the opportunity to specialize in many areas, from analog technologies to elements of digital electronics, microprocessors or various control devices. During the master studies cycle at Metropolitan Tirana University, students will gain knowledge on programmable electronic systems, digital image processing, digital control and beyond. Particularly in this program, students will practice in laboratories dedicated to the latest technological equipment such as Automation Laboratory and EPGA,
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration
2 Years

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Language
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratory of Power Distribution Systems and Electronic Equipment, Laboratory of Communication and Signal Processing or Laboratory of Electrical Measurements and e. For students who complete the Master of Science in Electronic Engineering, employment opportunities are numerous, both in the public and private sectors. They can work as experts in the departments of information technology, telecommunications, in the field of development of digital platforms, etc. With the knowledge gained in this program, graduates can also integrate into the labor market abroad, as well as pursue doctoral studies by engaging in research and academic life.
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE MASTER PROGRAM OF SCIENCES IN ELECTRonic ENGINEERING

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Necessary Contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Prof. Dr. Jakup Agalli
 
 
 
 
 
jagalliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici
 
 
 
 
 
gkarapici@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Universiteti Metropolitan Tirana në bashkëpunim me University of Tennessee at Chattanooga në SHBA organizojnë leksionin e hapur me temë “Tiparet e ekosistemit dhe të inovacionit të sipërmarrjes si kusht për zhvillim” me pjesëmarrjen e Prof.Dr. Thomas Lyons, Prof. Asoc. Dr. Philip Roundy dhe Prof. ...
Read more...
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e Horizon 2020, ku mund të aplikojnë organizata të ndryshme që nga universitetet, institucionet shkencore, SME-të, duke qenë i orientuar nga SEU countries. Në datën 2 dhjetor organizohet një Webinar informues mbi hapjen e ...
Read more...
“Data Mining Techniques in Customer Churn Prediction” titullohet webinari që do të zhvillojë prof. Mehmet Zirek në datën 27 nëntor, ora 12:30.Webinari ofrohet për studentët dhe profesionistët në fushën e telekomunikacionit, ku do të trajtohen koncepte si Modeling in Churn Prediction, Churn ...
Read more...