The professional figure of the Mechatronic Engineer is relatively new but highly valued because it responds to the needs of the labor market by integrating interdisciplinary competencies in electronics, mechanics, electrical transmission, automatic control and computing. The study program Master of Science in Mechatronic Engineering at the Metropolitan Tirana University, in addition to basic subjects also offers specific subjects such as modeling and simulation of mechatronic systems, digital control, and mechanics
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Languagea
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
applied in car construction, power electronics, etc. Part of the program are the laboratory hours that take place in the Laboratory of Communication and Signal Processing, the Laboratory of Electrical and Electronic Measurements, the Laboratory of Automation and EPGA with certified technological equipment that will serve students in their daily work after graduation.
Mechatronic engineers are professionals with a wide range of expertise, cooperating with design, engineering, production specialists, and maintenance specialists of mechatronic systems and equipment as well as in the management of laboratories or plants.
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE MASTER PROGRAM OF SCIENCES IN MECHATRonIC ENGINEERING

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Necessary Contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Prof. Dr. Jakup Agalli
 
 
 
 
 
jagalliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici
 
 
 
 
 
gkarapici@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Universiteti Metropolitan Tirana në bashkëpunim me University of Tennessee at Chattanooga në SHBA organizojnë leksionin e hapur me temë “Tiparet e ekosistemit dhe të inovacionit të sipërmarrjes si kusht për zhvillim” me pjesëmarrjen e Prof.Dr. Thomas Lyons, Prof. Asoc. Dr. Philip Roundy dhe Prof. ...
Read more...
Smart4All është një projekt i finacuar nga Bashkimi Europian nën thirrjen e Horizon 2020, ku mund të aplikojnë organizata të ndryshme që nga universitetet, institucionet shkencore, SME-të, duke qenë i orientuar nga SEU countries. Në datën 2 dhjetor organizohet një Webinar informues mbi hapjen e ...
Read more...
“Data Mining Techniques in Customer Churn Prediction” titullohet webinari që do të zhvillojë prof. Mehmet Zirek në datën 27 nëntor, ora 12:30.Webinari ofrohet për studentët dhe profesionistët në fushën e telekomunikacionit, ku do të trajtohen koncepte si Modeling in Churn Prediction, Churn ...
Read more...