The professional figure of the Mechatronic Engineer is relatively new but highly valued because it responds to the needs of the labor market by integrating interdisciplinary competencies in electronics, mechanics, electrical transmission, automatic control and computing. The study program Master of Science in Mechatronic Engineering at the Metropolitan Tirana University, in addition to basic subjects also offers specific subjects such as modeling and simulation of mechatronic systems, digital control, and mechanics
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Languagea
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
applied in car construction, power electronics, etc. Part of the program are the laboratory hours that take place in the Laboratory of Communication and Signal Processing, the Laboratory of Electrical and Electronic Measurements, the Laboratory of Automation and EPGA with certified technological equipment that will serve students in their daily work after graduation.
Mechatronic engineers are professionals with a wide range of expertise, cooperating with design, engineering, production specialists, and maintenance specialists of mechatronic systems and equipment as well as in the management of laboratories or plants.
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE MASTER PROGRAM OF SCIENCES IN MECHATRonIC ENGINEERING

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Necessary Contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Prof. Dr. Asoc. Ali Uzer
 
 
 
 
 
auzer@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici
 
 
 
 
 
gkarapici@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Me sloganin #BeActive, Java Europiane e Sportit ka si qëllim të promovojë sportin dhe aktivitetin fizik në Europë. Kjo javë i dedikohet të gjithëve, pavarësisht moshës, përgatitjes fizike apo kushteve të tjera socio-kulturore. #UMT bëhet pjesë e këtij eventi duke organizuar një ditë hiking me ...
Read more...
Në kuadër të programit EU for Innovation financuar nga Bashkimi Europian, GIZ dhe SIDA, do të organizohet një javë dedikuar për Qendrën e Inovacionit themeluar në Universitetin Metropolitan Tirana si një Qendër e cila i përgjigjët nevojave të të rinjve, studiuesve dhe SME. Në ketë javë do të ...
Read more...
Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit organizon Workshopin me tëmë “Kadastrimi – Problemi i kohës”. Në këtë ëorkshop studentët e vitit të dytë të programit profesional dy vjeçar në Topografi dhe GIS do të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me aplikimet e gjeodezisë në ndërtim. Eventi ...
Read more...