The professional figure of the Mechatronic Engineer is relatively new but highly valued because it responds to the needs of the labor market by integrating interdisciplinary competencies in electronics, mechanics, electrical transmission, automatic control and computing. The study program Master of Science in Mechatronic Engineering at the Metropolitan Tirana University, in addition to basic subjects also offers specific subjects such as modeling and simulation of mechatronic systems, digital control, and mechanics
 
 
 

Detailed Information

 
 
 
 
 
 
Duration
2 Vite

 
 
 
 
 
 
 
ECTS Number
120 ECTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format
Full- time
 
 
 
 
 
 
 
Languagea
Albanian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
applied in car construction, power electronics, etc. Part of the program are the laboratory hours that take place in the Laboratory of Communication and Signal Processing, the Laboratory of Electrical and Electronic Measurements, the Laboratory of Automation and EPGA with certified technological equipment that will serve students in their daily work after graduation.
Mechatronic engineers are professionals with a wide range of expertise, cooperating with design, engineering, production specialists, and maintenance specialists of mechatronic systems and equipment as well as in the management of laboratories or plants.
 

 

ACADEMIC STAFF IN THE MASTER PROGRAM OF SCIENCES IN MECHATRonIC ENGINEERING

 
 
 

Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Necessary Contacts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head of Department

 
Prof. Dr. Jakup Agalli
 
 
 
 
 
jagalliu@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Coordinator

 
Prof. Dr. Gëzim Karapici
 
 
 
 
 
gkarapici@umt.edu.al
 
 
 
 
 
 
 

Events in MTU

 
Recent posts
Universiteti Metropolitan Tirana, së bashku me Metropolitan Incubator dhe Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës organizon edicionin e tretë të "festivalit" më të madh të ideve startup në Shqipëri.Ky event mbështetet nga OTP Bank dhe Metro Design duke ofruar çmime të ndryshme dhe suport ...
Read more...
Dr. Roland Subashi, Përgjegjës Departamenti i Shkencave të Administrimit në UMT, do të ligjërojë mbi disa aspekte të parandalimit të pastrimit të parave. Ky event zhvillohet në kuadër të “Ditëve të Kërkimit Shkencor” të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë në UMT, ditën e martë në orën 18:00.Dr. ...
Read more...
Universiteti Metropolitan Tirana prezanton programin "UMT Alumni Mentor" ! Një risi që nxit bashkëpunimin midis të diplomuarve dhe studentëve aktualë, me mundësi për këshillim karriere dhe përgatitje profesionale.Aktiviteti zhvillohet ditën e mërkurë, më 31 mars, 2021, ora 17:00 dhe mund të ndiqet ...
Read more...