Ka mundësi për bursa? - (en)

 
 
 
 
Universiteti Metropolitan Tirana vlerëson arritjet e çdo maturanti ekselent duke i ofruar bursë studimi të vlefshme përgjatë gjithë ciklit të studimit, duke përmbushur kriterin e notes mesatare. Bursat e ekselencës mund të jenë 50%, 75% dhe 100%. Gjithashtu UMT ofron edhe bursat sociale për maturantët nga familje me të ardhura të kufizuara ekonomike.