Program profesional 2-vjeçar në Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente